Regulamin


Polityka Prywatności

Wdrożyliśmy niniejszą Politykę Prywatności w celu wykazania naszego poszanowania dla Państwa prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności określa politykę Lincoln Electric Company i firm stowarzyszonych (zwanych łącznie "Lincoln Electric") w zakresie zbierania, przetwarzania i przesyłania informacji osobistych, zbieranych na stronach internetowych utrzymywanych przez Lincoln Electric ( patrz "Informacje Osobiste").

Niniejsza Polityka Prywatności określa:

 • Jakie informacje osobiste zbieramy
 • Jak wykorzystujemy informacje osobiste
 • Jak możemy udostępniać informacje osobiste
 • Jak chronimy informacje osobiste
 • Twoje możliwości wyboru w zakresie informacji osobistych

 

Poprzez użycie stron internetowych utrzymywanych przez Lincoln Electric (zwanych łącznie "Stroną") oraz podawanie swoich informacji osobistych wyrażasz zgodę na wszystkie działania podejmowane przez nas względem twych informacji osobistych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na zbieranie, przetwarzanie i przesyłanie swoich informacji osobistych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, nie korzystaj z tej strony i nie podawaj swoich danych osobowych.

Niniejsza strona zawiera łącza do stron internetowych podmiotów trzecich. Linocln Electric nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za działanie takich stron. W razie pytań dotyczących ich polityki prywatności proszę skorzystaj z polityki prywatności danych stron.

Międzynarodowe przesyłanie twoich informacji osobistych

Informacje osobiste zbierane przez stronę są przechowywane na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. W niektórych przypadkach informacje te mogą też być przechowywane na serwerach w kraju, w którym znajduje się firma stowarzyszona Lincoln Electric, sprzedająca lub świadcząca usługi w twoim miejscu pobytu. 

Jakie informacje osobiste zbieramy i jak je wykorzystujemy

Lincoln Electric zbiera informacje osobiste w celu zapewnienia informacji lub aktualizacji informacji na temat Lincoln Electric, swoich produktów lub  spawania łukowego osobom odwiedzającym stronę. Możemy także używać podanych przez użytkownika informacji osobistych do celów wewnętrznych, włącznie z administrowaniem stroną, analizą danych i zachowaniem zgodności z przepisami, procesami prawnymi, polityką i procedurami Lincoln Electric.

Informacje osobiste podawane przez użytkownika

Zbieramy informacje osobiste, ktore użytkownik decyduje się podać na Stronie. Przykłady zbieranych informacji oraz ich przeznaczenia są podane poniżej:

 • Skontaktuj Się z Nami i Zapytaj Eksperta: Użytkownik może wysłać pytanie lub komentarz do Lincoln Electric wraz ze swoim nazwiskiem, adresem numerem telefonu oraz adresem e-mail.  Lincoln Electric używa tych informacji w celu odpowiedzi na pytanie.
 • Kwestionariusze i Ankiety: Lincoln Electric może poprosić użytkowników Strony o wypełnienie opcjonalnych ankiet online i badań opinii w celu uzyskania informacji dotyczących obecnych lub planowanych produktów oraz ich użycia. Ankiety te pomagają nam w lepszym spełnianiu potrzeb użytkownika.  W trakcie wypełniania ankiet możemy poprosić o podanie nazwiska i danych kontaktowych w celu przekazania informacji o naszych produktach oraz spawaniu i cięciu, na przykład poprzez wysyłanie newsletterów lub innych materiałów marketingowych. 
 • Zamówienia produktów, akcesoriów i opcji przedłużonej gwarancji: Jeżeli użytkownik kupił product poprzez Stronę, prosimy o informacje dotyczące kontaktu, wysyłki i płatności. Użytkownik zostanie poproszony również o podanie numeru karty kredytowej oraz kodu zabezpieczającego wyłącznie naszemu operatorowi płatności, 3Delta Systems (3dsi.com), dla celów zapłaty. Lincoln Electric nie będzie miał dostępu ani możliwości przechowywania tych informacji. W przypadku produktów amerykańskich, użytkownik może również zarejestrować swój produkt Lincoln Electric tutaj abyśmy mogli przesyłać zaktualizowane informacje.
 • Lokalizowanie dystrybutora: Jeżeli użytkownik używa Strony w celu zlokalizowania najbliższego dystrybutora Lincoln Electric, zapytamy o miejsce lokalizację użytkownika.  Informacje te mogą być zapisywane i przetwarzane dla celi statystycznych i biznesowych.
 • Aktualizacje informacji dla Klientów i Inwestorów: Lincoln Electric może poprosić użytkownika o podanie danych kontaktowych w celu przesyłania aktualizacji informacji dotyczących naszych produktów, kart danych materiałowych, bezpieczeństwa oraz informacji inwestorów koproracyjnych.
 • Konto myLincoln: Jeżeli użytkownik utworzy konto na stronie Lincoln Electric, możemy zbierać podane informacje, takie jak nazwisko, adres email i dane logowania. Poprzez konto możemy również zbierać informacje dotyczące zamówień, takie jak historia zakupów.
 • Marketingowe wiadomości email: Jeżeli użytkownik poda nam swój adres email i wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, Lincoln Electric może wysyłać przydatne informacje o produktach, spawaniu i cięciu, takie jak reklamy, filmy, konkursy, rabaty i newsletter na podany adres email. Więcej informacji dotyczących rezygnacji z takich wiadomości jest podanych w punkcie "Twoje możliwości wyboru w zakresie informacji osobistych".
 • Inne formy kontaktu, w których użytkownik dobrowolnie podaje swoje informacje osobisty: Użytkownik może podawać nam informacje osobiste na inne sposoby, przykładowo poprzez kontakt osobisty, komentarze na Stronie lub wiadomości email wysyłane przez Stronę. Przetwarzamy takie informacje zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.                                                                                                                                                                                          

 

Informacje osobiste z innych źródeł

Lincoln Electric śledzi informacje dotyczące wizyt na Stronie przy użyciu różnych metod, włączając użycie cookies.   Statystyki te są analizowane przy użyciu usługi Google Analytics, a wyniki są wykorzystywane wewnętrznie dla zapewnienia użytkownikom lepszych usług i nie są udostępniane innym organizacjom. Użytkownik może uniemożliwić Google Analytics rozpoznawania swoich powrotów na stronę poprzez wyłączenie obsługi cookies w swojej przeglądarce.

Cookies
Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności tutaj w celu poznania opisu zbierania informacji na naszej Stronie przy użyciu cookies.

Pliki rejestrów
Strona wykorzystuje adres ("IP") do analizowania trendów, administrowania strona, śledzenia ruchów użytkownika i gromadzenia danych demograficznych. Nie wiążemy adresów IP z informacjami pozwalającymi na identyfikację osób, chyba że użytkownik zalogował się na konto myLincoln, w którym to przypadku adres IP użytkownika zostanie powiązany z identyfikatorem myLincoln. Dostawca usług internetowych ("ISP") zwykle przypisuje losowy dynamiczny adres IP na czas połączenia użytkownika. W przypadku użytkowników sieci lokalnych ("LAN"), DSL, lub modemów kablowych, do danego użytkownika może być przypisany stały adres IP. Możemy rejestrować adresy IP gości na Stronie.   Chociaż adres IP może ujawniać dostawce usług internetowych użytkownika lub obszar geograficzny, nie możemy zidentyfikować tożsamości użytkownika wyłącznie w oparciu o niego. 

Prywatność dzieci
Strona nie jest adresowana dla dzieci ponizej trzynastego roku życia, oraz nie zbieramy świadomie informacji osobistych od dzieci. Będziemy prosić o potwierdzenie, że użytkownik nie poda takich informacji podczas rejestracji na stronie. Jeżeli stwierdzimy, że takie informacje zostały podane, usuniemy je z naszych rejestrów.
 
Jak udostępniamy informacje osobiste

Lincoln Electric nie sprzedaje ani nie udostępnia odpłatnie żadnych informacji osobistych, takich jak adresy email zebrane na Stronie.  Poniżej podane są niektóre ze sposobów, w jakie udostępniamy informacje o użytkowniku:

 • Podmioty trzecie świadczące usługi: Udostępniamy informacje osobiste użytkownika podmiotom trzecim świadczącym usługi zgodnie z umową z Lincoln Electric w celu pomocy w świadczeniu usług dla użytkownika.  Możemy przykładowo prosić podmiot trzeci o pomoc w określeniu, jakie informacje marketingowe użytkownik może uznać za przydatne. Możemy również ujawniać informacje osobiste użytkownika pełnomocnikom prawnym w procesie uzyskania porady prawnej. Wykorzystujemy podmioty trzecie świadczące usługi do przetwarzania informacji dotyczących płatności, włącznie z informacjami dotyczącymi kart kredytowych. Wymagamy od podmiotów trzecich zapewnienia bezpieczeństwa informacji osobistych podobnych do używanych przez nas.
 • Wymagane ujawnienia: Możemy zostać zmuszeni do ujawnienia informacji osobistych  odpowiedzi na żądanie sądu lub inne wymagane przez prawo.
 • Zgodność i ochrona prawna: Możemy ujawniać konta i inne informacje osobiste w sytuacjach, w których konieczne jest zachowanie zgodności z przepisami, lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Lincoln Electric, użytkowników i innych. Może to obejmować wymianę informacji osobistych z innymi przedsiębiorstwami iorganizacjami w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszeniu ryzyka kredytowego.
 • Transakcje korporacyjne: Możemy ujawnić informacje osobiste użytkownika potencjalnym akcjonariuszom udziałów w Lincoln Electric lub jego aktywów.

 

Remarketing
Gdy użytkownik odwiedza naszą Stronę, Lincoln Electric może umieszczać cookies w jego komputerze (lub innym urządzeniu wykorzystywanym do przeglądania internetu) które informują podmioty trzecie takie jak Google i DataXU,  aby wyświetlać użytkownikowi reklamyLincoln Electric ("Cookies Remarketingowe").  W wyniku tego podmioty te mogą wyświetlać reklamy internetowe Lincoln Electric na stronach odwiedzanych przez użytkownika. Cookies Remarketingowe zbierają tylko informacje o odwiedzanych stronach w celu wyświetlenia reklam potencjalnie interesującyh użytkownika.

Użytkownik może wyłączyć użycie cookies Google poprzez odwiedzenie strony  Ustawienia reklam Google tutaj. Alternatywnie, użytkownik moze wyłączyć użycie cookies przez podmioty trzecie poprzez odwiedzenie strony Network Advertising Initiative opt-out tutaj lub DoubleClick opt-out. tutaj

Cookies remarketingowe są opisane bardziej szczegółowo w Polityce Cookies tutaj.

Jak reagujemy na sygnały przeglądarki, że użytkownik włączył żądanie Nie śledź (DNT)
Obsługujemy ustawienia przeglądarki z włączonym żądaniem Nie śledź (DNT) Żądanie Nie śledź (DNT) jest to opcja, którą użytkownik może ustawić w przeglądarce, aby powiadamiać odzwiedzane strony, że nie chce aby jego informacje osobiste umożliwiające identyfikacje były zbierane. 

Prawa prywatności stanu Kalifornia
Mieszkańcy stanu Kalifornia odwiedzający Stronę mogą żądać podania informacji dotyczących ujawniania informacji osobistych użytkowników podmiotom trzecim dla bezpośrednich celów marketingowych.  Można to uczynić wysyłając email lub list na adres:

The Lincoln Electric Company
22801 St. Clair Avenue
Cleveland, OH 44117

 

Jak chronimy informacje osobiste użytkowników

Bezpieczeństwo danych
Lincoln Electric podejmie uzasadnione środki w celu ochrony zbieranych informacji osobistych przed utratą, niewłaściwym użyciem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Lincoln Electric wdrożył odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia zbieranych informacji osobistych przed utratą, niewłaściwym użyciem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem Należy zauważyć, że pomimo naszych starań żadne zabezpieczenia nie są doskonałe, nie możemy więc zagwarantować bezpieczeństwa informacji osobistych użytkownika.

Możliwość wyboru przez użytkownika jakie informacje osobiste zbieramy 

Rezygnacja z emaili
Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania maili marketingowych lub promocyjnych tutaj, poprzez kliknięcie na łącza na dole wiadomości email, lub przez wysłanie do nas prośby o rezygnację.

Aktualizacja informacji osobistych
Użytkownik może użyć łącza "Skontaktuj się z nami" niniejszej polityki w celu podania zaktualizowanych lub poprawionych informacji osobistych i ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

Jeżeli użytkownik posiada konto i login, Strona zapewnia możliwość zalogowania się na konto i przejście do zakładki Profil w celu uzyskania dostępu do swoich informacji osobistych i ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

Integralność danych
Lincoln Electric będzie przetwarzać wyłącznie informacje zgodne z niniejszą Polityką Prywatności, w celach dla których zostały zebrine i za zgodą użytkownika. W zakresie niezbędnym dla tych celów Lincoln Electric podejmie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że informcje osobiste są dokładne, kompletne, aktualne i wiarygodne dla odpowiedniego użycia.

Przechowywanie danych
Możemy przechowywać informacje osobiste użytkownika tak długo jak jest to określone przepisami odpowiedniego prawa.

Uwagi
Jeżeli masz jakiekolwiek uwagi dotyczące prywatnoci informacji osobistych podanych Lincoln Electric napisz do nas. Lincoln Electric zbada i spróbuje rozwiązać problem dotyczący użycia i ujawnienia twoich informacji osobistych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Skontaktuj się z nami
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności napisz do nas lub skontaktuj się z nami na podany poniżej adres:

Administrator strony
The Lincoln Electric Company
22801 St. Clair Avenue
Cleveland, OH 44117

Aktualizacje Polityki Prywatności
W przypadku zmian naszej Polityki Prywatności zamieścimy zmiany na tej stronie i podamy date wprowadzenia zmiany. Jeżeli zmienimy  niniejszą Politykę Prywatności w sposób wpływający na użycie lub ujawnianie twoich informacji osobistych, powiadomimy Cię o tym poprzez przekazanie informacji o takich zmianach przed dokonaniem ich oraz określimy date ich wejścia w życie.