MIG/MAG Draden Overzicht
ED703256 ED703257

SuperGlaze® MIG 1070

SuperGlaze or SuperGlaze HD Aluminum MIG Wire

Selecteer een product

Belangrijke kenmerken

  • Bestendig tegen chemische corrosie en scheurvorming
  • Geschikt voor electronische en chemische toepassingen waar aluminium gebruikt wordt met zeer weinig tot geen legeringselementen
  • Zoals alle 1xxx legeringen. AI 1070 is een van de zachtste aluminium MIG draden en daardoor is een goede draadaanvoer zeer belangrijk

Typische toepassingen

  • Verbinden van 1xxx legeringen onderling en aan andere legeringen
  • Rail profielen
  • Electrinica hardware

Lasposities

alle posities, met uitzondering van verticaal neergaand

Beschermgas

  • I1 : Inert gas Ar (100%)

Details toevoegmaterialen

Diameter (mm)
Verpakking
Artikelnummer
1.2
7kg Spool B300
ED703256
1.6
7kg Spoel B300
ED703257
  • ISO 18273: S AI 1070 (Al99.7)
  • M. Nr : 3.0259