Update COVID-19 bij Lincoln Electric


UPDATE COVID-19:

Veiligheid staat bij Lincoln Electric voorop. We maken deel uit van talloze toeleveringsketens en onze klanten maken gebruik van onze producten in bedrijfskritische toepassingen zoals medische en op militair gebied, bij nutsvoorzieningen en in de transportsector. Ook in deze uitdagende tijden blijven wij actief en ontwikkelen we onze procedures verder.

Met productiefaciliteiten in 18 landen werken onze internationale bedrijven op alle niveaus om blijvend aan lokale regelgeving, beperkingen en commerciële omstandigheden te voldoen. We letten tijdens deze veranderende omstandigheden continu op mogelijke operationele en logistieke onderbrekingen en hebben noodmaatregelen ontwikkeld om het effect hiervan op onze activiteiten te minimaliseren.

We hebben grote veranderingen doorgevoerd in onze bedrijfsvoering, om onze werknemers, partners en omgeving te beschermen. Met deze veranderingen blijven we onze klanten van dienst zijn; ze zijn bedoeld om de gezondheid en het welzijn van al onze belanghebbenden te beschermen. Deze veranderingen omvatten onder andere optimale hygiëne- en sanitaire maatregelen, 1,5 meter afstand houden, reis- en bezoekersbeperkingen en het maximaliseren van flexibele werkregelingen voor thuiswerken.

Bij onze inspanningen om operationeel te blijven en tegelijkertijd de veiligheid te waarborgen, richten wij ons blijvend op ondersteuning van onze klanten en natuurlijk de omgeving waarin we leven en werken.

Als u specifieke vragen hebt, neem dan contact op met ons.