Verklaring in verband met de Modern Slavery Act


Bij Lincoln Electric leven we de Modern Slavery Act 2015 na door internationaal onze bijdrage te leveren aan inspanningen om slavernij en mensensmokkel uit te bannen en maken we ons sterk voor de erkenning en bescherming van mensenrechten in alle landen waar we actief zijn. Ons beleid op het gebied van mensenrechten is gebaseerd op de internationale principes voor de mensenrechten uit de Universele verklaring voor de rechten van de mens. Er wordt van medewerkers, en anderen die namens Lincoln Electric werken, verwacht dat ze dit beleid en onze Code voor (ethisch) gedrag binnen onze organisatie naleven, wat betekent dat er te allen tijden volgens ethische werkmethoden en met integriteit wordt gehandeld.

In de Gedragscode voor leveranciers van Lincoln Electric worden de verwachtingen uiteengezet met betrekking tot werkmethoden die door onze leveranciers worden toegepast. Deze code betekent dat wij onze leveranciers verantwoordelijk houden als ze niet aan de normen van onze organisatie op het gebied van kinderarbeid, dwangarbeid, mensensmokkel en slavenarbeid voldoen. We behouden ons het recht voor om naar bevestiging van naleving van de Gedragscode voor leveranciers te vragen.

Onze Chief Compliance Officer en de afdeling Compliance houden toezicht op een cultuur van integriteit en naleving bij alle onze bedrijven wereldwijd, zodat onze medewerkers over de juiste kennis beschikken, voldoende zijn opgeleid en handelen in overeenstemming met onze principes en de geldende wetgeving. We nemen een aantal richt- en beleidslijnen in acht in ons nalevingsprogramma, zodat ethiek en integriteit de basis vormen van de manier waarop wij te werk gaan.

Ons programma van nalevingstrainingen omvat verplichte cursussen voor alle medewerkers wereldwijd, behalve ons productiepersoneel, met onder meer jaarlijkse trainingen over onze Code voor (ethisch) gedrag binnen onze organisatie, anticorruptie en belangenverstrengeling. Andere relevante trainingen omvatten cursussen in mensensmokkel, anti-intimidatiepraktijken en eerlijkheid op de werkplek.