Bekendmaking van de moderne Slavernijverklaring


Lincoln Electric zet zich in voor naleving van de Modern Slavery Act 2015 door internationaal onze bijdrage te leveren aan inspanningen om slavernij en mensenhandel uit te bannen en maken we ons sterk voor de erkenning en bescherming van mensenrechten in alle landen waarin we actief zijn. Ons beleid op het gebied van mensenrechten is gebaseerd op internationale principes voor de mensenrechten uit de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Er wordt van medewerkers, en anderen die namens Lincoln Electric werken, verwacht dat zij dit beleid en onze Code voor (ethisch) gedrag binnen onze organisatie naleven, wat betekent dat er te allen tijde volgens ethische werkmethoden en met integriteit wordt gehandeld.

In de gedragscode voor leveranciers van Lincoln Electric worden de verwachtingen uiteengezet met betrekking tot werkmethoden die door de leveranciers worden toegepast. Deze code betekent dat wij onze leveranciers verantwoordelijk houden als ze zich niet aan de normen van onze organisatie op het gebied van illegale kinderarbeid, dwangarbeid, mensenhandel en slavenarbeid houden. We behouden ons het recht voor om naar bevestiging van de naleving van de gedragscode voor leveranciers te vragen.

Onze afdeling Compliance houdt toezicht op en bevordert een cultuur van integriteit en naleving bij al onze bedrijven wereldwijd, zodat onze medewerkers over de juiste kennis beschikken, voldoende zijn opgeleid en handelen in overeenstemming met onze principes en de geldende wetten. We nemen een aantal richtlijnen en beleidsregels in acht in ons nalevingsprogramma, zodat ethiek en integriteit de basis vormen van de manier waarop wij te werk gaan.

Ons programma van nalevingstrainingen omvat verplichte cursussen voor alle medewerkers wereldwijd, met uitzondering van ons productiepersoneel, met onder meer jaarlijkse trainingen over onze gedragscode voor (ethisch) gedrag binnen onze organisatie, anticorruptie en belangenverstrengelingen. Andere relevante trainingen omvatten cursussen in mensenhandel, anti-intimidatiepraktijken en eerlijkheid op de werkplek.