Website Privacbeleid


December 2020

Privacy

Privacybeleid van de website

We hebben dit privacybeleid aangenomen om onze toewijding aan uw privacy the tonen. In dit Privacybeleid staat het beleid van Lincoln Electric met betrekking tot het verzamelen, verwerken en overdragen van persoonlijke informatie met betrekking tot (1) onze klanten, verkopers of leveranciers, (2) een individu die websites bezoekt die worden onderhouden door Lincoln Electric, (3) sollicitanten, of (4) deelnemers aan onze videovergaderingen (ook wel "Persoonsgegevens" genoemd). 

Voor informatie over hoe wij persoonsgegevens over individuen verwerken in de EU klikt u hier.

 

Dit Privacybeleid bevat informatie over het volgende: 

 • Welke persoonsgegevens we verzamelen
 • Hoe we die persoonsgegevens gebruiken
 • Hoe we die persoonsgegevens kunnen delen
 • Hoe we die persoonsgegevens beschermen
 • Uw keuzes met betrekking tot uw persoonsgegevens

Lincoln Electric zal alleen persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid en de doeleinden waarvoor deze door u zijn verzameld of goedgekeurd. Voor zover nodig voor deze doeleinden, zal Lincoln Elelctric redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens accuraat, volledig, actueel en betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik.

Voor zover mogelijk wordt u, voordat u uw persoonsgegevens aan Lincoln Electric verstrekt, op de hoogte gesteld van bepaalde rechten die u hebt met betrekking tot door u verstrekte persoonsgegevens en hoe die persoonsgegevens door Lincoln Electric zullen worden verwerkt en gebruikt. Op dat moment kunt u toestemming geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens door Lincoln Electric en deze verstrekken of weigeren toestemming te geven voor een dergelijk gebruik en uw persoonsgegevens niet verstrekken.

Wat zijn persoonsgegevens?

De term "persoonsgegevens" betekent "alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene); een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens; een online identificatie of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon".

Welke persoonsgegevens verzamelen we en hoe gebruiken we die persoonsgegevens?

Klant, verkoper en leveranciers: Lincoln Electric kan de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken met betrekking tot onze klanten, verkopers en leveranciers: naam en achternaam, contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer, woonadres), functie, bankrekeninggegevens en financiële informatie (inclusief krediet-/inkomensgeschiedenis), transactiegeschiedenis, communicatie en strafregisters. We verwerken deze informatie voor het faciliteren van routinematige en algemene bedrijfspraktijken, zoals die met betrekking tot verkooporders en -beheer, promoties en het verstrekken van offertes, garantiebeheer, incasso van kredieten, naleving van de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act, exportcontroles en andere wettelijke vereisten, boekhouding, zakelijke transacties en het verdedigen van onze belangen en claims.

Websitegebruikers: Lincoln Electric verzamelt persoonsgegevens met het doel informatie of updates over Lincoln Electric of zijn producten of booglassen te verstrekken aan personen die de site bezoeken. We kunnen door u verstrekte persoonsgegevens ook gebruiken voor interne doeleinden, waaronder het beheer van de site, gegevensanalyses, zakelijke transacties en naleving van de wet of juridische procedures en het beleid en de procedures van Lincoln Electric. U verstrekt ook van tijd tot tijd nieuwe, of bijgewerkte of gecorrigeerde persoonsgegevens aan Lincoln Electric.

Sollicitantenob Applicants: Lincoln Electric verzamelt persoonsgegevens van potentiële werknemers, onafhankelijke consultants en adviseurs die ons vragen hun sollicitaties in overweging te nemen.

Deelnemers aan evenementen via videoconferentie: Lincoln Electric kan persoonsgegevens zoals spraak- en/of video-opnamen verzamelen tijdens trainingsevenementen, vergaderingen, conferenties en andere evenementen die we organiseren.

Wie verstrekt ons uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken van onze klanten, verkopers, leveranciers en deelnemers aan videoconferenties, worden verkregen van de persoon of van zijn/haar bedrijf. Voor websitegebruikers verzamelen we persoonsgegevens die u op de site wilt invoeren.

Lincoln Electric kan ook persoonsgegevens ontvangen van distributeurs om verkopen te stimuleren en van derden die diensten aan ons verlenen, zoals diensten voor vakbeurzen, mailings of andere lijsten. Lincoln Electric kan de volgende categorieën persoonsgegevens ontvangen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie, zakelijk of persoonlijk adres.

Wat sollicitanten betreft, verzamelt Lincoln Electric over het algemeen persoonsgegevens rechtstreeks van de sollicitanten (bijvoorbeeld via een speciaal, online platform voor talentmanagement of via e-mail). Lincoln Electric kan ook persoonsgegevens ontvangen over sollicitanten van derden die diensten aan ons verlenen, zoals een extern personeels- of wervingsbureau.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Categorieën persoonsgegevens die worden verzameld en doeleinden waarvoor deze worden verwerkt, worden hieronder vermeld::

 • Een transactie afronden: U verstrekt persoonsgegevens aan Lincoln Electric zodat we u diensten en producten of informatie met betrekking tot onze diensten en producten kunnen aanbieden. Vaak valt deze transactie onder een bindend contract en opdat Lincoln Electric kan voldoen aan de voorwaarden van dat contract, moeten we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren.
 • Contact met ons opnemen en een vraag stellen aan de experts: U kunt een vraag of opmerking indienen bij Lincoln Electric, samen met uw naam en contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres). Lincoln Electric gebruikt deze informatie om uw vraag te beantwoorden.
 • Vragenlijsten en enquêtes: Lincoln Electric kan gebruikers van de site vragen optionele online enquêtes en opiniepeilingen in te vullen, met als doel hun input te verkrijgen met betrekking tot onze huidige of geplande producten en het gebruik daarvan. Deze enquêtes helpen ons om beter aan uw behoeften te voldoen. Bij het uitvoeren van deze enquêtes kunnen we u vragen om uw naam en contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres) op te geven, zodat we u informatie kunnen geven over onze producten en over lassen en snijden, bijvoorbeeld door u nieuwsbrieven of ander marketingmateriaal te sturen.
 • Bestellingen van producten, accessoires en verlengde garantie: Als u producten koopt op de site, vragen we om uw naam, contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres), verzend- en factuurgegevens. U wordt ook gevraagd om uw creditcardnummer en beveiligingscode voor betalingen uitsluitend door te geven aan onze verwerkingsleverancier, 3Delta Systems (3dsi.com). Lincoln Electric heeft geen toegang tot uw creditcardgegevens of slaat deze ook niet op. Voor producten in de VS kunt u uw Lincoln Electric-product ook registreren op onze website, zodat we u informatie-updates kunnen verstrekken. Voor dit doel vragen we u om uw naam, contactgegevens en het serienummer en codenummer van het product.
 • Een distributeur zoeken:Als u de site gebruikt om een Lincoln Electric-distributeur bij u in de buurt te vinden, zullen we u om een locatie vragen. Informatie over uw locatie wordt bewaard en geanalyseerd omdat deze vanuit statistisch oogpunt interessant zijn voor het bedrijf.
 • Updates voor klanten en beleggers: Lincoln Electric vraagt u om naam- en contactgegevens op te geven (zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres), zodat u updates van onze producten, veiligheidsinformatiebladen, veiligheidsinformatie en informatie over corporate investors kunt ontvangen.
 • myLincoln-account: Als u een account aanmaakt op een Lincoln Electric-site, verzamelen we de accountgegevens die u verzendt, zoals uw naam, e-mailadres en aanmeldgegevens. We verzamelen ook informatie over uw bestellingen via de account, zoals uw geschiedenis van aankopen.
 • E-mails voor marketinginformatie: Als u ons uw e-mailadres geeft en (indien nodig) toestemming geeft om marketinginformatie te ontvangen, kan Lincoln Electric nuttige informatie over Lincoln Electric-producten en lassen en snijden naar uw e-mailadres sturen, waaronder advertenties, video's, wedstrijden, kortingen en e-nieuwsbrieven. Sommige van onze marketingmaterialen en -informatie maken gebruik van cookies en andere online tracking- en analysetools, zodat we uw ervaring en voorkeuren beter kunnen begrijpen.  Lincoln zal alle gegevens met betrekking tot deze marketing verzamelen in overeenstemming met dit privacybeleid en ons cookiebeleid. Raadpleeg het gedeelte in dit privacybeleid met de titel "Uw keuzes met betrekking tot uw persoonsgegevens" voor meer informatie over hoe u zich kunt afmelden voor dergelijke e-mails.
 • Mobiele toepassingen en apparaten met internetverbinding: Lincoln Electric kan persoonsgegevens ontvangen tijdens uw toegang tot en gebruik van elke mobiele app van Lincoln Electric.  We kunnen voor- en achternaam, e-mailadressen, online-ID's en andere persoonsgegevens verzamelen die worden gebruikt bij het registreren, downloaden of gebruiken van de relevante mobiele app.  We kunnen de werking, locatie, onderhoud en/of prestaties van lasapparatuur en andere apparatuur die is gemaakt, verkocht of geleverd door Lincoln Electric en is aangesloten op de mobiele toepassing bewaken, registreren en analyseren.  We kunnen deze gegevens de-identificeren, samenvoegen en analyseren om effectievere en efficiëntere producten en diensten te ontwikkelen.
 • Van derden: Lincoln Electric kan ook persoonsgegevens ontvangen van distributeurs om verkopen te stimuleren en van derden die diensten aan ons verlenen, zoals diensten voor vakbeurzen, mailings of andere lijsten. Lincoln Electric kan de volgende categorieën persoonsgegevens ontvangen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie, zakelijk of persoonlijk adres.
 • Zakelijke transacties: Wellicht moet Lincoln Electric een aantal van de bovenstaande persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan verzoeken van potentiële of feitelijke kopers die geïnteresseerd zijn in Lincoln Electric of zijn activa, of in verband met een potentiële of feitelijke aankoop van bedrijven of activa door Lincoln Electric.
 • Talent werven: U kunt uw sollicitatie indienen voor een beschikbare functie bij Lincoln Electric of een dergelijke sollicitatie kan namens u worden ingediend. We zullen een eerste screening uitvoeren van ontvangen sollicitaties en kunnen ervoor kiezen om verder te gaan met een gesprek of een verdere beoordelingsfase met bepaalde kandidaten. Tijdens dit proces verzamelen en verwerken we cv's, informatie over uw kwalificaties (professioneel en anderszins), ervaring, arbeidsverleden (inclusief functietitels, salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden en relevante werktijden), interesses, informatie over uw eerdere academische geschiedenis en kwalificaties, waaronder certificeringen en referenties, en taalvaardigheden. We kunnen gegevens verzamelen over uw recht om te werken op de locatie waar u solliciteert (inclusief staatsburgerschap, paspoortgegevens, visumgegevens, details van verblijf of werkvergunning). Waar toegestaan of anderszins goedgekeurd door de toepasselijke wetgeving, kan informatie die via derden over u wordt ontvangen de resultaten van achtergrondcontroles en referenties omvatten. Waar wettelijk vereist moeten we informatie over beperkingen verzamelen van onze sollicitanten.
 • Trainingsevenementen, vergaderingen, conferenties en andere evenementen via videoconferentie:
  Lincoln Electric kan de inhoud, gesprekken en discussies in de loop van deze evenementen via videoconferentie opnemen en dergelijke dossiers kunnen door ons of onze externe serviceproviders worden opgeslagen of bewaard voor de volgende doeleinden: training; de noodzaak om besluitvormingsprocessen in het bedrijf te documenteren; de videovergaderingen beschikbaar stellen voor geregistreerde deelnemers aan de evenementen, zodat ze de gebeurtenissen kunnen bekijken nadat ze zijn afgerond. 
 • Elke andere vorm van contact waarbij u uw persoonsgegevens verstrekt: U kunt, in verband met een service, product of ander onderwerp, uw persoonsgegevens op andere manieren aan ons verstrekken, zoals door rechtstreeks contact met ons op te nemen of via een serviceprovider van derden, door van de velden voor opmerkingen gebruikt te maken of door e-mails via de site. In deze omstandigheden zal het bereik van persoonsgegevens beperkt zijn tot wat u (direct of indirect) aan ons verstrekt, en zullen we dergelijke persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid verwerken.

Verzamelen we speciale categorieën persoonsgegevens of informatie over kinderen?

Lincoln Electric vraagt niet om en verzamelt geen speciale categorieën persoonsgegevens met betrekking tot onze klanten, verkopers, leveranciers, websitegebruikers of deelnemers aan videoconferenties.

Sollicitanten: In sommige landen, zoals Italië, zijn bedrijven wettelijk verplicht om een bepaald aantal mensen met een beperking in dienst te nemen. Om deze reden moet Lincoln Electric in dergelijke landen bepaalde informatie over beperkingen verzamelen van sollicitanten.

Privacy van kinderen: De site is niet gericht op kinderen jonger dan zestien jaar, tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving, en we verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen. We kunnen u vragen te bevestigen dat u dergelijke informatie niet aan ons hebt verstrekt en niet zult verstrekken of dat u deze informatie niet zult verstrekken op de site wanneer u zich registreert. Als we ons ervan bewust worden dat dergelijke informatie is verstrekt of op de site is geplaatst, zullen we deze uit onze administratie verwijderen. 

Hoe delen we uw persoonsgegevens?

Lincoln Electric verkoopt of leaset geen persoonsgegevens, zoals e-mailadressen, die zijn verzameld van klanten, leveranciers, sitegebruikers, sollicitanten of deelnemers aan videoconferenties. Hieronder volgen de manieren waarop we uw informatie delen:

 • Binnen de groep: Wij delen uw persoonsgegevens binnen Lincoln Electric voor alle hierboven genoemde doeleinden. Een lijst van alle Lincoln Electric-bedrijven is hier beschikbaar.
 • Externe serviceproviders:
  We zullen uw persoonsgegevens delen met externe
  serviceproviders onder contract met Lincoln Electric om ons te helpen diensten of evenementen aan u te leveren en persoonsgegevens namens ons te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden. We kunnen een derde vragen om ons te helpen bepalen welke marketinginformatie u nuttig vindt of om ons te helpen videoconferenties tot uw beschikking te stellen. De serviceproviders zijn wettelijk en/of contractueel gebonden om de vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonsgegevens te beschermen en om uw persoonsgegevens uitsluitend te verwerken om gevraagde diensten te verlenen en om uitsluitend volgens gedocumenteerde instructies te handelen.

  Lincoln Electric deelt ook gegevens met andere bedrijven, leveranciers en zakenpartners om functies voor ons uit te voeren, deze bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de doeleinden van en/of middelen voor verwerking en voor de wettigheid van de verwerking. We kunnen uw persoonsgegevens delen met een advocaat wanneer we juridisch advies inwinnen. We gebruiken een externe serviceprovider om creditcardgegevens die u verzendt te verwerken.
 • Vereiste openbaarmaking: We kunnen worden verplicht om persoonsgegevens te delen met rechtbanken, gerechtshoven, strijdende partijen of andere verbonden partijen in de procedure en hun professionele adviseurs, in reactie op een gerechtelijk bevel, dagvaarding, verzoek tot openbaring van een burgerlijk bevel, andere juridische procedures, of zoals anderszins wettelijk vereist.
 • Naleving van wet- en regelgeving en bescherming: We kunnen account- en andere persoonsgegevens bekendmaken aan rechtbanken, gerechtshoven, strijdende partijen of andere bij de procedure betrokken partijen en hun professionele adviseurs, wanneer we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om de wet na te leven of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Lincoln Electric, onze gebruikers of anderen te beschermen. Dit kan het uitwisselen van persoonsgegevens met andere bedrijven en organisaties omvaten voor fraudepreventie en vermindering van het kredietrisico.
 • Zakelijke transacties: We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan potentiële of feitelijke kopers, hun advocaten of professionele adviseurs, die geïnteresseerd zijn in Lincoln Electric of zijn activa, of in verband met een aankoop van bedrijven of activa door Lincoln Electric.

Hoe gaan we om met de privacy en tracking van de site?

We ondersteunen de browserinstelling Do Not Track (DNT). DNT is een voorkeur die u in de instellingen van uw browser kunt instellen om de websites die u bezoekt te laten weten dat u niet wilt dat de sites uw persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen.

Hoe voldoen we aan de California Consumer Privacy Act ("CCPA")?


Als u inwoner bent van Californië, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van uw persoonsgegevens.

 • Recht om te weten.U hebt het recht te verzoeken dat wij u het volgende meedelen: (1) uw specifieke persoonsgegevens die we hebben verzameld; (2) de categorieën persoonsgegevens die we hebben verzameld of gedeeld; (3) de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens hebben verzameld of gedeeld; en (4) de categorieën derden aan wie we uw persoonsgegevens hebben verstrekt. Voordat we de gegevens bekendmaken, moeten we controleren of de persoon die het verzoek indient inderdaad de persoon is op wie de gegevens betrekking hebben. Zodra wij een controleerbaar verzoek hebben ontvangen, moeten wij u de gevraagde gegevens verstrekken over de twaalf maanden voorafgaand aan uw verzoek. De wet geeft ons 45 dagen de tijd om de informatie aan u te verstrekken. Houd er rekening mee dat als de informatie die u aanvraagt direct of indirect gegevens over een andere persoon onthult, we toestemming van die persoon moeten vragen voordat we die informatie aan u kunnen verstrekken. In bepaalde omstandigheden, waarbij het openbaar maken van een deel van of alle informatie waarom u hebt verzocht de rechten van anderen zou aantasten, kunnen we de informatie mogelijk niet aan u bekendmaken. In dat geval zullen we u onmiddellijk op de hoogte stellen en u de redenen voor onze beslissing geven. Houd er verder rekening mee dat de CCPA voorziet in bepaalde uitsluitingen voor informatie die betrekking heeft op zakelijke communicatie en informatie die wordt beschermd onder het verschoningsrecht.
 • Recht op verwijdering. U hebt het recht een verzoeken tot verwijdering in te dienen van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Voordat we de gegevens verwijderen, moeten we controleren of de persoon die het verzoek indient inderdaad de persoon is op wie de gegevens betrekking hebben. Zodra we een controleerbaar verzoek ontvangen, hebben we volgens de wet 45 dagen de tijd om te reageren. Als algemene regel moeten we de informatie op uw verzoek verwijderen en eisen we van onze leveranciers dat zij dat ook doen. De wet voorziet echter in bepaalde uitzonderingen en uitsluitingen die ons in staat stellen de informatie te behouden, zelfs als u hebt gevraagd om deze te verwijderen. Als we de informatie op grond van een van deze uitzonderingen niet verwijderen, moeten we u op de hoogte stellen van dat feit en van alle rechten die u mogelijk hebt om in beroep te gaan tegen onze beslissing.    
 • Recht om weigeren. U hebt het recht om te weigeren dat uw persoonsgegevens worden verkocht.  
 • Recht tegen discriminatie. Inwoners van Californië hebben het recht niet gediscrimineerd te worden wegens het uitoefenen van hun rechten in het kader van de CCPA. 

Houd er rekening mee dat uw CCPA-rechten onderhevig zijn aan bepaalde voorwaarden en uitzonderingen en dat de wet in bepaalde gevallen toestaat dat de verplichte periode om op uw verzoeken te reageren wordt verlengd.

 

Als u vragen hebt over de rechten die u mogelijk hebt op grond van de Californische wetgeving of u uw CCPA-rechten wilt uitoefenen, kunt u een dergelijk verzoek indienen door een e-mail te sturen naar Privacy@lincolnelectric.com, of door te bellen naar +1-888-935-3877 of een brief te sturen naar:

The Lincoln Electric Company
22801 St. Clair Avenue
Cleveland, OH 44117

T.a.v.: Privacycoördinator

 

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Lincoln Electric zal redelijke stappen ondernemen om de persoonsgegevens die het verzamelt te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaring, wijziging en vernietiging. Lincoln Electric heeft gepaste fysieke, elektronische en managementprocedures ingevoerd om de persoonsgegevens die worden verzameld te beschermen tegen verlies en misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaring, wijziging of vernietiging. Houd er rekening mee dat ondanks onze redelijke inspanningen geen enkele beveiligingsmaatregel ooit perfect of ondoordringbaar is, zodat we de veiligheid van uw persoonsgegevens niet kunnen garanderen..

Hoe zit het met websites van derden?

Deze site bevat koppelingen naar websites van derden. Lincoln Electric heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de werking van dergelijke websites. Raadpleeg het privacybeleid van deze websites als u vragen hebt over hun privacyprocedures..

Kan ik me afmelden voor e-mails?

U kunt ervoor kiezen om geen marketing- of promotionele e-mails meer te ontvangen door u hier uit te schrijven, door op de koppeling voor het afmelden onder aan de e-mail te klikken of door ons uw verzoek om u af te melden per e-mail te sturen.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens bijwerken?

U kunt de koppeling in het gedeelte "Contact opnemen" van dit beleid gebruiken om uw bijgewerkte of gecorrigeerde persoonsgegevens aan ons te verstrekken of om te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Als u een account hebt en u bij ons aanmeldt, biedt de site u de mogelijkheid om eerder verstrekte informatie bij te werken of te corrigeren door u aan te melden bij uw account en links op User Admin te klikken en vervolgens op My Profile om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en onjuiste informatie te corrigeren, aan te passen of te verwijderen.

Wat is ons beleid voor het bewaren van gegevens?

Lincoln Electric bewaart uw persoonsgegevens die worden verzameld als dat redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verzameld en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of voor het tot stand brengen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering.

Wij bewaren de persoonsgegevens van onze klanten, verkopers en leveranciers zolang als nodig is om ons contract, onze overeenkomst of onze verbintenis te voltooien of te faciliteren, en voor een redelijke tijd daarna, in overeenstemming met onze legitieme zakelijke behoeften en functies.

We zullen bepaalde persoonsgegevens van bezoekers van de site niet langer bewaren dan redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verzameld en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of voor het tot stand brengen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering.

De persoonsgegevens van niet-succesvolle sollicitanten worden verwijderd in overeenstemming met het normale beleid voor het bewaren van documenten bij Lincoln Electric.

We bewaren alle video- of spraakopnamen van onze videoconferenties in overeenstemming met het normale beleid voor het bewaren van gegevens van Lincoln Electric. 

Worden persoonsgegevens grensoverschrijdend/internationaal overgedragen?

Persoonsgegevens die worden verzameld van onze klanten, verkopers en leveranciers, sitegebruikers, sollicitanten of deelnemers aan videoconferenties worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens ook worden opgeslagen op servers in een land waar de partner van Lincoln Electric zich bevindt.

Vragen

IAls u vragen hebt over de privacy van de persoonsgegevens die u aan Lincoln Electric hebt verstrekt, kunt u ons een e-mail sturen. Lincoln Electric zal alle klachten die u hebt en eventuele geschillen met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens onderzoeken en proberen op te lossen in overeenstemming met dit privacybeleid.

Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, de praktijken van de site of uw transacties via de site kunt u ons een e-mail sturen of contact met ons opnemen op het volgende adres:

Webmaster
The Lincoln Electric Company
22801 St. Clair Avenue
Cleveland, OH 44117
privacy@lincolnelectric.com

 

UPDATES VAN HET PRIVACYBELEID

Als we ons privacybeleid wijzigen, zullen we die wijzigingen op deze pagina plaatsen en de bovenstaande wijzigingsdatum van het privacybeleid bijwerken. Als we dit privacybeleid materieel wijzigen op een manier die van invloed is op de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken of openbaar maken, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door een duidelijke kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen voordat we deze doorvoeren en onder vermelding van de ingangsdatum van de wijzigingen.

INFORMATIEVERWERKING IN DE EUROPESE UNIE

Als u zich in een land in de EU bevindt, raadpleeg dan de volgende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Lincoln Electric.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De entiteit waarmee u een primaire relatie hebt (zoals de entiteit die een verkoop-/services-/leveringscontract met u heeft gesloten; of een primaire entiteit in het land waarvoor we een lokale website hebben gemaakt; of een entiteit waarvan u met vertegenwoordigers videoconferenties hebt gehouden) ("Lincoln Electric") is de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die zijn verzameld van klanten, verkopers of leveranciers, of die zijn ingediend op deze site, of die zijn opgenomen tijdens videoconferenties van deelnemers.

Wat sollicitanten betreft, is de verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens de Lincoln Electric-entiteit waarbij u uw sollicitatie hebt ingediend..

U vindt de volledige lijst van onze entiteiten en hun respectieve contactgegevens hIer.

Welke van uw persoonsgegevens verwerken wij?

De categorieën persoonsgegevens die Lincoln Electric verwerkt voor de hieronder beschreven doeleinden worden hIerin vermeld.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens en op welke rechtsgrondslagen?

Lincoln Electric verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden die we hierin voor uw gemak, ook in deze paragraaf hebben beschreven. Waar van toepassing zullen we op het moment van de gegevensverzameling aangeven of het verstrekken van de persoonsgegevens een wettelijke of contractuelevereiste is en of u verplicht bent de persoonsgegevens te verstrekken, evenals de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke persoonsgegevens.

Informatie over onze klanten, verkopers of leveranciers

Lincoln Electric kan persoonsgegevens van onze klanten, verkopers en leveranciers verzamelen en verwerken om routinematige en algemene bedrijfspraktijken te faciliteren, zoals die met betrekking tot verkooporders en -beheer.

Rechtsgrondslagen: De verwerking is gerechtvaardigd op grond van wettelijke bepalingen dat (1) verwerking gebaseerd is op toestemming; (2) verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van Lincoln Electric zoals hierin uiteengezet; (3) verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarin u partij bent; en dat (4) Lincoln Electric verplicht is om te voldoen aan een wettelijke of statutaire verplichting in de EU of een lidstaat.

Informatie over Lincoln Electric, distributeurs en zijn producten

Dit omvat het verwerken van persoonsgegevens om: informatie of updates te verstrekken over Lincoln Electric of zijn producten, booglassen, veiligheidsinformatiebladen (SDS), informatie over veiligheid en corporate investors; optionele online enquêtes en opiniepeilingen uit te voeren om de input van bezoekers van de site te verkrijgen met betrekking tot onze huidige of geplande producten en het gebruik ervan; een nabijgelegen Lincoln Electric-distributeur te zoeken.

Rechtsgrondslagen: De verwerking is gerechtvaardigd op grond van wettelijke bepalingen dat (1) verwerking gebaseerd is op toestemming van de bezoeker van de site; (2) verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van Lincoln Electric zoals hierin uiteengezet; (3) processing is necessary for the performance of a contract to which you are a party; and (4) Lincoln Electric is required to comply with a legal or statutory obligation in the EU or a Member State.

Beheer van de site en myLincoln

Dit omvat het verwerken van persoonsgegevens om: het beheer van de site en myLincoln Account uit te voeren.

Rechtsgrondslagen: De verwerking is gerechtvaardigd op basis van (1) uw toestemming; (2) de mate waarin verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van Lincoln Electric, zoals hierin uiteengezet; en (3) de mate waarin verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u een partij bent.

Naleving van wet, interne regelgeving en bescherming

Dit omvat de verwerking van persoonsgegevens om: te voldoen aan de wet of juridische procedure, het beleid en de procedures van Lincoln Electric en om de rechten, eigendommen of veiligheid van Lincoln Electric, onze gebruikers of anderen te waarborgen.

Rechtsgrondslagen: De verwerking is gerechtvaardigd op grond van wettelijke bepalingen dat (1) Lincoln Electric verplicht is te voldoen aan een wettelijke of statutaire verplichting in de EU of een lidstaat; (2) de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon moeten worden beschermd; en dat (3) verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van Lincoln Electric, zoals hierin uiteengezet.

Communicatie met sitebezoekers

Dit omvat het verwerken van persoonsgegevens om: bezoekers in staat te stellen een vraag of opmerking te sturen naar Lincoln Electric en dergelijke vragen kunnen worden beantwoord.

Rechtsgrondslagen: De verwerking is gerechtvaardigd op grond van wettelijke bepalingen dat verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van Lincoln Electric, zoals hierin uiteengezet.

Zakelijke transacties

Dit omvat de verwerking van persoonsgegevens om: te voldoen aan verzoeken van potentiële of feitelijke kopers die geïnteresseerd zijn in Lincoln Electric of zijn activa, of in verband met een aankoop van bedrijven of activa door Lincoln Electric.

Rechtsgrondslagen: De verwerking is gerechtvaardigd op basis van (1) uw toestemming; (2) de mate waarin verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van Lincoln Electric, zoals hierin uiteengezet.

Direct Marketing

Dit omvat de verwerking van persoonsgegevens om: (e-)nieuwsbrieven en ander marketingmateriaal te verstrekken.

Rechtsgrondslagen: De verwerking is gerechtvaardigd op basis van (1) uw toestemming; (2) de mate waarin verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van Lincoln Electric, zoals hierin uiteengezet.

Garantie en registratie

Dit omvat de verwerking van persoonsgegevens om: in productregistratie en verlengde garantie te kunnen voorzien.

Rechtsgrondslagen: De verwerking is gerechtvaardigd op grond van wettelijke bepalingen dat (1) verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarin u partij bent; (2) verwerking noodzakelijk voor de legitieme belangen van Lincoln Electric zoals hierin uiteengezet; en (3) Lincoln Electric verplicht is om te voldoen aan een wettelijke of statutaire verplichting in de EU of een lidstaat.

Talent werven

Dit omvat de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de eerste screening van sollicitaties en verdere beoordeling tijdens gesprekken of online beoordelingen, en in sommige landen ten behoeve van de naleving van de wet die bedrijven verplicht een bepaald aantal mensen met een beperking in dienst te nemen.

Rechtsgrondslagen: De verwerking is (1) gerechtvaardigd op basis van uw toestemming; of noodzakelijk: (2) met het oog op het legitieme belang van Lincoln Electric om een passende beoordeling van de sollicitaties uit te voeren en geschikte kandidaten te selecteren voor de beschikbare rollen; (3) om te voldoen aan een wettelijke verplichting van Lincoln Electric om personen in dienst te nemen die het recht hebben te werken in het land waarin u hebt gesolliciteerd; (4) indien van toepassing in het land waar u gesolliciteerd hebt, om te voldoen aan een wettelijke verplichting van Lincoln Electric om een bepaald aantal mensen met een beperking in dienst te nemen; (5) om waar nodig te ondernemen voordat u een arbeidsovereenkomst aangaat; en (6) om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Evenementen via videoconferentie

Dit omvat de verwerking van persoonsgegevens die zijn vastgelegd tijdens trainingsevenementen, vergaderingen, conferenties en andere evenementen die we mogelijk organiseren..

Rechtsgrondslagen: De verwerking is gerechtvaardigd op basis van (1) uw toestemming; (2) de mate waarin verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van Lincoln Electric, zoals hierin uiteengezet.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden gedeeld binnen Lincoln Electric (d.w.z. binnen de groep) of met derden. In sommige gevallen verzamelen externe bedrijven rechtstreeks persoonsgegevens van u in onze naam.

De categorieën ontvangers van persoonsgegevens worden hierin vermeld.

Maken we uw persoonsgegevens internationaal bekend?

Binnen de groep

Vanwege het mondiale karakter van onze activiteiten kunnen sommige ontvangers die hier worden genoemd zich in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, die bij wet geen afdoende niveau van gegevensbescherming bieden. Internationale overdracht zal plaatsvinden naar landen waar Lincoln Electric-entiteiten kantoren hebben, waaronder de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk (na het einde van de overgangsperiode van Brexit), Canada, Mexico, Argentinië, Brazilië, Colombia, Venezuela, Rusland, Oekraïne, Australië, China, India en Japan. De overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EER vindt plaats op basis van onze Global Intra-Group Data Transfer and Processing Agreement, die is gebaseerd op contractuele standaardclausules die door de Europese Commissie zijn aangenomen om de persoonsgegevens te beschermen wanneer deze buiten de EER worden overgedragen, en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Derden

Sommige derden met wie we persoonsgegevens delen, bevinden zich ook buiten de EER. De Europese Commissie erkent dat bepaalde landen een afdoend beschermingsniveau bieden.  U vindt de lijst met deze landen op het volgende adres: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en. Overdracht aan derden in andere landen buiten de EER vindt plaats met behulp van een aanvaardbaar mechanisme voor gegevensoverdracht, zoals de Europese standaardcontractbepalingen, bindende bedrijfsregels, goedgekeurde gedragscodes en certificeringen of, in buitengewone gevallen, op basis van toegestane statutaire ontheffingen.

Neem contact op met privacy@lincolnelectric.com, als u meer informatie of, indien beschikbaar, een kopie van het betreffende mechanisme voor gegevensoverdracht wilt ontvangen.

Hoe lang bewaart Lincoln Electric mijn persoonsgegevens?

Klik hier voor meer informatie over hoe Lincoln Electric persoonsgegevens bewaart.

Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens::

Toegang

U hebt het recht om van ons een bevestiging te verkrijgen als persoonsgegevens worden verwerkt, het doel van de verwerking, de categorieën gegevens, de rechtsgrondslag van de verwerking, informatie over ontvangers van de gegevens en de landen waar deze zich bevinden, de waarborgen die zijn ingesteld voor de overdracht van gegevens naar landen buiten de EU, de opslagperiode van gegevens of criteria om deze vast te stellen, verdere informatie over uw rechten, onze verwerkingsactiviteiten, de informatiebronnen en de significante en geplande gevolgen van de verwerking.

Rectificatie

U hebt het recht om rectificatie aan te vragen van onnauwkeurige persoonsgegevens en om onvolledige gegevens aan te vullen.

Bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om dwingende en legitieme redenen die verband houden met uw specifieke situatie, behalve in gevallen waarin wettelijke bepalingen uitdrukkelijk voorzien in die verwerking. Bovendien hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden.

Portabiliteit

U kunt uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en u hebt het recht deze ongehinderd naar andere gegevensbeheerders te verzenden. Dit recht bestaat alleen als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een contract en de verwerking op geautomatiseerde wijze geschiedt.

Beperking

U kunt verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als (i) u de juistheid ervan betwist – gedurende de periode die we nodig hebben voor de verificatie van uw verzoek; (ii) de verwerking onwettig is en u zich verzet tegen de verwijdering ervan en in plaats daarvan om beperking verzoekt; (iii) we ze niet langer nodig hebben, maar u ons meedeelt dat u ze nodig hebt om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (iv) u bezwaar maakt tegen verwerking op basis van openbaar of rechtmatig belang – gedurende de periode die we nodig hebben om uw verzoek te verifiëren.

Verwijdering

You may request to erase your Personal Data if they are no longer necessary for the purposes for which we have collected them, you have withdrawn your consent and no other legal ground for the processing exists, you objected and no overriding legitimate grounds for the processing exist, the processing is unlawful, or erasure is required to comply with a legal obligation.

Recht om een klacht in te dienen

U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats waar het probleem waarop de klacht betrekking heeft zich heeft voorgedaan. 


Recht om toestemming te weigeren of in te trekken

Houd er rekening mee dat als we om uw toestemming voor de verwerking vragen, u vrij bent om toestemming te weigeren en u uw toestemming op elk moment en zonder negatieve gevolgen kunt intrekken. De wettigheid van verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvond voordat uw toestemming werd ingetrokken, zal hierdoor niet worden beïnvloed.

Contactgegevens

Klik hier voor meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met Lincoln Electric.

Als u een van de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen of als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u uw verzoek richten aan privacy@lincolnelectric.com.

U kunt ook contact opnemen met de gegevensbeschermings- en privacycoördinator voor Europa:

Robert Mayo
Gegevensbeschermings- en privacycoördinator
Lincoln Electric Europe
25 Boulevard de la Paix | 95800 Cergy | Frankrijk
+33.1.34.21.30.21 | Kantoor
+33.6.46.62.24.99 | Mobiel

Bescherming van gebruikersnaam en wachtwoord 

Voor sommige delen van de website moet u zich mogelijk registreren en aanmelden. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van uw gebruikersnaam en wachtwoord en alle activiteiten op uw account. Bovendien mogen we vertrouwen op alle communicatie die we via de website ontvangen als u bent aangemeld. Stel ons onmiddellijk op de hoogte als u redenen hebt om aan te nemen dat uw aanmelding is of mogelijk is gebruikt door een onbevoegde.