Belangrijke informatie over uw order en de Covid-19 situatie


BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW ORDER EN DE COVID-19 SITUATIE:

We waarderen uw order en uw vertrouwen. Ondanks deze moeilijke periode blijven wij onze klanten bedienen en bestellingen leveren. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat de veiligheid van onze werknemers onze prioriteit blijft. Orderbevestigingen en leveringsdata worden gegeven op basis van de actuele informatie waarover wij beschikken, maar zijn afhankelijk van de huidige situatie met betrekking tot Covid-19. Data, beschikbaarheid van producten en transportprijzen kunnen veranderen in het licht van internationale, nationale en lokale overheidsbeperkingen en -aanbevelingen en de heersende commerciële omstandigheden. Lincoln wijst aansprakelijkheid af voor te late leveringen, het niet beschikbaar zijn van producten en transportprijzen als gevolg van de huidige situatie met betrekking tot Covid-19. Klanten dienen kennis te nemen van deze bijzondere voorwaarden, die van toepassing zijn op hun bestelling, naast de andere voorwaarden (dat wil zeggen met inbegrip van overmacht) die wettelijk of contractueel van toepassing zijn onder de algemene verkoopvoorwaarden van Lincoln.