Middle Management Cursus Lastechniek 2016

Lincoln Smitweld B.V. - Middle Management Cursus Lastechniek 2016

18 dec 2015


Hierbij bieden wij u de nieuwe cursus van Lincoln Smitweld B.V. aan met betrekking tot de Middle Management Cursus Lastechniek. De training is qua opzet iets veranderd en duurt nu nog 3 dagen (in plaats van 5 dagen).

Daarnaast kunnen wij u ook trainingen op maat aanbieden, gericht op uw specifieke vragen, zowel praktisch als theoretisch. Informeer naar de mogelijkheden bij ons opleidingsteam. Tel.: +31 (0) 24 3522 211.


Voor wie is deze Roestvast staal cursus bestemd?

Deze cursus is bestemd voor leidinggevend en toezichthoudend personeel dat in uw bedrijf dagelijks nauw betrokken is bij lastechnische werkzaamheden zoals:

•    bedrijfsleiders
•    productieleiders
•    lastechnisch kader dat indirect met de lastechniek te maken heeft vanuit:
           - productieplanning
           - werkvoorbereiding
           - engineering en tekenkamer

Doel van de cursus

Het op hoger- en middelbaar lastechnisch niveau geven van inzicht in de op dit moment meest toegepaste lasprocessen. Ruimschoots wordt aandacht gegeven aan het lassen met hoogwaardige beklede elektroden, gevulde draden, MIG/MAG met massieve en gevulde draad, TIG en het Onder Poeder lasproces.

In deze (algemeen lastechnisch theoretische) cursus zal uitvoerig ingegaan worden op de onderwerpen zoals omschreven op bijgaande pagina's.

De opleiding wordt gegeven door trainers met een langdurige praktijkervaring. Het uitwisselen van kennis tijdens de training is een belangrijk onderdeel van de cursus. Er is ruimschoots tijd voor discussie, waarin al uw vragen en antwoorden aan bod komen.


Waar en wanneer wordt de Middle Management Cursus Lastechniek 2016 gehouden en wat zijn de kosten?

Plaats: Lincoln Smitweld B.V., Nieuwe Dukenburgseweg 20 te Nijmegen

Data: 10 en 17 maart & 7 april 2016 van 08.45 uur tot circa 16.00 uur.

Kosten: €1.500,- exclusief BTW en inclusief syllabus, lunches, koffie of thee.

Certificaat: Aan het einde van de cursus wordt aan de deelnemers een certificaat uitgereikt.

Aanmelding: Schriftelijk door middel van bijgevoegd inschrijfformulier.


Inhoud van de cursus

Lasprocessen, eigenschappen en toepassingsgebieden

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de gebruikte terminologiën en afkortingen in de lastechniek van o.a. de lasprocessen, lasposities, lasnaadvormen, de elektrische boog en het gas-booglassen. Aan de hand van een algemene indeling van de lasprocessen worden zowel de conventionele als de minder frequent gebruikte lasprocessen besproken aan de hand van hun typische eigenschappen en toepassingsgebied(en).

Booglassen met beklede elektroden

Aan de hand van de nieuwste EN en AWS normen worden de classificaties van de rutiel, basische en beklede elektroden toegelicht. Het lassen met beklede elektroden wordt vaak gezien als ouderwets. In veel toepassingen kan het echter gezien worden als een modern lasproces, omdat het tenslotte nog steeds het meest flexibele lasproces is. Vandaar dat er ruime aandacht wordt besteed aan de verschillende toepassingsgebieden.

Toegepaste Lasmetaalkunde

Inzicht in het ijzer-koolstof diagram, invloed van de legeringselementen, harding, warmtebeïnvloede zone, warmte-inbreng, koolstof-equivalent en warmtebehandelingen zijn essentieel. De invloed hiervan op de uiteindelijke lasverbinding komt aan de orde.

Het lassen met gevulde draad

Het lassen met gevulde draad neemt de laatste jaren hand over hand toe. Na een korte inleiding "wat is gevulde draad" zal er ingegaan worden op de diverse typen gevulde draad met hun specifieke eigenschappen. Kennis van de toepassingsgebieden zoals waar welk draad type (produktief) ingezet moet worden, is een uitermate belangrijk aspect om van een succesvol gebruik verzekerd te zijn.

Onder Poeder lassen

Een overzicht wordt gegeven van de gangbare Onder Poeder procesvarianten. Eén- en meerdraadslassen zoals het twin-, tandemlassen en het lassen Onder Poeder met gevulde draad. Eveneens is het belangrijk om de verschillende poeder typen en de mogelijke draad/poeder combinaties te kennen. De eigenschappen en toepassingsgebieden van de procesvarianten danwel van de toe te passen poeders c.q. draad/poeder combinaties worden aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht.

Materiaalonderzoek

Er wordt een korte beschrijving gegeven van de destructieve en niet destructieve beproevingsmethoden (dye-check / magnaflux / ultrasonoor) die gebruikelijk zijn voor lasmetalen en lasverbindingen. Eveneens zal ingegaan worden op het beoordelen van röntgenfilms. Elke onderzoeksmethode heeft zo zijn beperkingen. Deze moet men dan ook kennen, het is echter nog belangrijker dat men de gevonden meetresultaten weet te interpreteren, te beginnen met het visueel onderzoek.

Onderhouds- en reparatielassen (Maintenance & Repair)

Voordat men een constructie gaat repareren zal men zich moeten afvragen waardoor is het kapot gegaan of is het zo versleten. Reparaties kunnen noodzakelijk zijn wegens fabricagefouten of wegens slijtage door gebruik. Het opstellen van een reparatieplan is dan ook zeer belangrijk. Aan de hand van enkele praktische toepassingen zal hierop ingegaan worden.Aan de orde komen: het uitgutsen/slijpen en repareren van scheuren, het lassen van moeilijk lasbare staalsoorten en het oplassen met slijtvaste lastoevoegmaterialen. De vraag of men kan volstaan met een hoeklas of dat het een volledige doorlassing moet zijn, zal eveneens besproken worden.

Moderne stroombronnen

In ons dagelijks leven kunnen we bijna niet meer zonder de moderne electronica. Zo ook in de hedendaagse lastechniek. Naast de conventionele stroombron vinden we in de praktijk meer modern stroombronnen. Uiteraard is de toegepaste electronica belangrijk, echter "wat is wat" en “wat kan ik er mee" zijn dagelijks voorkomende vragen. Door middel van een kort overzicht zal getracht worden hier meer duidelijkheid in te brengen.

De economie van het lassen

Ondernemingen die lasconstructies maken zullen ongetwijfeld in het offertestadium de laskosten moeten calculeren. De basis van elke calculatie is dat men weet hoe de kosten zijn opgebouwd, dit geldt ook voor het beoordelen van offertes. Praktische kengetallen kunnen, afhankelijk van het lasproces en het toegepaste type lastoevoegmateriaal, een handig hulpmiddel zijn.

Lagere laskosten zijn niet vanzelfsprekend gekoppeld aan hoge investeringen. Vaak is een analyse van de toegepaste lasprocessen voldoende om deze processen te optimaliseren. Tevens zal aandacht worden gegeven aan het vergelijken van de diverse lasprocessen.

Krimp, lasspanningen en krimpvervorming

In de praktijk zal in elke lasconstructie krimp, lasspanningen en daardoor krimpvervorming optreden. Het is uitermate belangrijk om de achtergronden te kennen zodat genoemde spanningen en vervormingen beheersbaar worden tijdens de constructiefase. Diverse methoden worden besproken om de krimpspanningen en -vervormingen te verlagen (te beperken), inclusief voorbeelden van een plaat in een dek lassen.

Praktijktips voor de werkplaats (conventionele lasprocessen)

Er zijn vele voorschriften en regels hoe de lasser in de praktijk het laswerk dient uit te voeren. De lasmethodebeschrijving (LMB of WPS) is hiervan een voorbeeld. Desondanks gaat het op de werkvloer soms mis. Praktijktips voor het lassen met beklede elektroden, MIG/MAG, gevulde draad en Onder Poeder kunnen in belangrijke mate bijdragen aan laswerk met minder fouten of storingen. Juiste instel- en afstellingsgegevens voor het lassen met draden en trouble shooting zijn goede hulpmiddelen.

Kwaliteitsborging bij het lassen

Is "kwaliteit" nu echt zo duur als vaak beweerd wordt? Om een gedegen antwoord op deze vraag te kunnen geven moet men op de hoogte zijn van de eisen die gesteld worden aan het kwaliteitsborgingssysteem. Aandacht zal worden gegeven aan enkele normen voor kwaliteitsborgingssystemen, opstellen van een lasplan en verantwoordelijkheden. Lasmethodebeschrijvingen en lasmethodekwalificaties passen geheel in het systeem van kwaliteitsborging bij het lassen.


Inschrijfformulier + routebeschrijving MMCL 2016.pdf


Wij kijken er naar uit u te mogen ontmoeten en wensen u alvast fijne trainingsdagen toe!