Trans Adriatic Pipeline Project

Trans Adriatic Pipeline Project

26 jan 2017

By Harm Meelker / Karin Brinkman


Oktober 2016 werd Lincoln Smitweld om ondersteuning gevraagd vanuit Frankrijk omdat er problemen waren met de toepassing van het STT lasproces door een van hun klanten resulterend in veel lasfouten bij de TAP Pipeline in het Griekse deel. De klant gebruikt de Lincoln lasapparatuur Powerwave S350 met de PF25M draadaanvoerkast. Ook gebruikt men de Lincoln lastoevoegmaterialen Supra MIG ø1.0mm voor het doorlassen en de in Nijmegen geproduceerde Outershield 91K2-HSR ø1,2mm voor het vullen van de naden.


Op 31 oktober reizen Dirk Ritsema en Ben Thomassen vanaf Amsterdam naar Athene en via een binnenlandse vlucht naar Alexandroupolis dat dicht bij de Turkse grens ligt om daar de klant te bezoeken. Dirk richt zich op het STT lasproces en Ben op de Lincoln lasapparatuur. Er zullen 6 locaties bezocht worden in een straal van 80km rond Alexandroupolis.

Dit project (TAP) begint op de grens tussen Turkije en Griekenland. Daar sluit de pijplijn aan op de bestaande Trans-Anatolian gaspijplijn (Tanap 1850km). De route loopt via het noorden van Griekenland, naar Albanië en vanuit daar via de zeebodem van de Adriatische zee naar de zuidpunt van Italië. De totale lengte is 878km, waarvan 550km in Griekenland, 215km in Albanië, 105km over de zeebodem en tot slot nog 8km in Italië.

 

Het hoogste punt is 1800 meter in de bergen van Albanië. Het laagste is 820 meter onder het zeeniveau. De pijpleiding krijgt een capaciteit van 10 miljard m3 per jaar. In mei 2016 zijn de eerste pijpen in Griekenland aangekomen waarmee het project van start kon gaan.De werkwijze gaat als volgt: eerst word er een geul van 5 meter diep gegraven en worden er zoveel mogelijk bestaande pijpdelen buiten de geul aan elkaar gelast. Hierna word deze samenstelling in de geul gelegd en dan aan elkaar gelast (tie-in).

Om de te lassen verbinding in de geul wordt een cabine geplaatst zodat het lasproces niet wordt beïnvloed van buitenaf (in verband met gasbescherming vanuit de lastoorts). Dit is een handmatig lasproces en wordt toegepast in bergachtige gebieden en bochtige trajecten (foto links). Bij vlakke trajecten worden automatische pijplassystemen toegepast (foto rechts).Het grootste probleem was dat men nog niet voldoende kennis had van de parameterinstellingen van het STT lasproces. De handvaardigheid van de lassers was in het algemeen zeer goed en zij zijn ook zeer gemotiveerd. Voor Dirk de taak om de problemen te inventariseren en de lassers op het STT proces te trainen. De klant had gevraagd om een advies te geven over hoe dit aan te pakken en de locaties te bezoeken om zo een goed beeld te vormen van het probleem. Wat betreft de opstelling en aansluitingen van de lasapparatuur: Daar waren enige problemen maar die waren snel opgelost en daarbij is ook instructie gegeven om storingen te voorkomen. Naar aanleiding van de inventarisatie heeft de klant besloten om een lasschool op te zetten voor de nieuwe én nog ongetrainde STT- lassers, omdat training de beste oplossing is om lasfouten te voorkomen.

 
Dirk traint 2 lassers (vader & zoon)                                                Grieks-Turkse grens

Het bezoek heeft bij ons weer een grote indruk achtergelaten wat betreft logistiek, techniek, veiligheid, inzet en vastberadenheid waarmee dit enorme project wordt uitgevoerd. Dank voor de goede samenwerking en de grote gastvrijheid van de klant is hier zeker op zijn plaats. We zijn weer een ervaring rijker en na een bezoek van 6 dagen was het op zaterdagmiddag 5 november tijd voor de terugreis naar Amsterdam en werd deze intense week naar tevredenheid afgesloten.

Dirk Ritsema (Demonstrateur) & Ben Thomassen (Service-monteur)
Lincoln Smitweld B.V. - Afdeling Sales