Uitdagingen in de Offshore industrie

1 dec 2015

UITDAGINGEN IN DE OFFSHORE INDUSTRIE

Op dinsdag 17 en woensdag 18 maart vormde het Weld Tech Center van Lincoln Smitweld in Nijmegen de ontmoetingsplaats voor vertegenwoordigers van offshorebedrijven uit binnen- èn buitenland. Nationale en internationale sprekers gingen er tijdens het Offshore Welding Seminar dieper in op de uitdagingen in de offshore-industrie, met nadruk op de las- en materiaaltechnische aspecten. Een impressie van dit indrukwekkende evenement.

Na een korte verwelkoming door Patrick Hendrickx, Commercieel Directeur Noord-Europa, opende Bryan O’Neil, Global Segment Director Offshore Oil & Gas Business, het officiële programma van het seminarie. Hij toonde aan dat onder poeder lassen met wisselstroom niet alleen de productiviteit op de werkvloer verhoogt, maar door de lagere warmte-inbreng ook in betere mechanische eigenschappen (CTOD-waarden, kerftaaiheden, …) resulteert. “De juiste machine en het juiste poeder moeten tot nog grotere verbeteringen leiden, vooral als de balans van positieve en negatieve polariteit goed geregeld wordt,” aldus de director. “Dit opent mogelijkheden, zeker voor de materialen met een hogere rekgrens die in de offshore gebruikt worden.” Vincent van de Mee, Manager Research & Development, ging vervolgens dieper in op de ontwikkelingen en toepassingen van toevoegmaterialen, speciaal bestemd voor de hoge rekgrensstalen.

Hardheidseisen
Ook het thema hardheid kwam bij verschillende sprekers aan bod. Zo gaf professor John C. Lippold, hoofd van de afdeling las- en verbindingsmetallurgie aan de Universiteit van Ohio, een presentatie over het verbinden van verschillende typen hogesterktematerialen voor diepzeetoepassingen, waarbij vaak enorm hoge hardheden ontstaan. Roel Boschma van Heerema Fabrication Group vertelde hoe er in de praktijk omgegaan wordt met het lassen van duplex en waar de uitdagingen liggen. Hij ging daarbij in op de specificaties die gesteld worden op het vlak van de kerftaaiheid, de corrosietest, het ferrietgehalte en de hardheidseisen. Raymond Cordewener, manager Welding Department en manager Innovation & Development bij Brück, sprak over de problematiek van het lassen en gloeien van zeer dikwandig 8630-materiaal. Daarbij is de balans tussen het voldoen aan de hardheid en de realisatie van voldoende sterkte en taaiheid van het basismateriaal cruciaal.

Pijpleidingen en Quenched & tempered materialen
Verder besteedden de sprekers ook aandacht aan het lassen van pijpen, bijvoorbeeld het gemechaniseerd en geautomatiseerd lassen van pijpen en pijpstukken, die nog gemanipuleerd kunnen worden, en het orbitaal lassen van werkstukken die niet meer te draaien zijn. Clyde Noel, global director Pipelines bij McDermott, toonde in zijn presentatie, hoe men bij het offshore lassen van pijpen voor subsea-toepassingen zonder fouten kan werken. “Dr. Frank Hanus van Dillinger Hütte ging dieper in op de productie van genormaliseerde, thermomechanische en quenched & tempered materialen en ik toonde de aanwezigen hoe bij de veelgebruikte quenched & tempered materialen F22, 4130 en 8630 goede mechanische eigenschappen van het lasmetaal bereikt konden worden,” vult Harm Meelker van Lincoln aan. “Mika Liinanotko van Pemamek Oy, onze partner op het vlak van automatisering, stelde een aantal recente offshore-projecten op grote werven in Azië en Amerika voor en ook het onderzoek en de ontwikkelingen op het gebied van lasercladden en aanverwante verbindingstechnieken kwamen aan bod.”

Demonstraties
Naast deze voordrachten kregen de deelnemers een korte voorstelling van Lincoln Electric, een rondleiding in de gebouwen van Lincoln Smitweld en konden ze ook genieten van tal van interessante demonstraties, bijvoorbeeld van het lassen van pijp met een aluminaatbasisch poeder en een nikkelbasisdraad. Er was zelfs mogelijkheid om de handvaardigheid in het MAG- en BMBE-lassen te oefenen in een virtueel lassysteem.