Lessons in Arc Welding Curriculum for the VRTEX®


Met genoegen introduceert Lincoln Electric de New Lessons in Arc Welding Curriculum for the VRTEX®. Gebaseerd op AWS EG 2.0 (Guide for the Training of Welding Personnel: Niveau beginner), het Lessons in Arc Welding Curriculum for the VRTEX® is ontworpen om een verbeterde leermethode aan te bieden door gebruik te maken van traditionele lastrainingsprojecten en virtual reality lasprojecten. Instructeurs hebben de flexibele mogelijkheid om het curriculum in hun lessen en trainingsprogramma's in te voeren.

 

Het curriculum, ontworpen als aanvulling op en verbetering van bestaande trainingsprogramma's, omvat een in spiraal gebonden handleiding en een serie aanvullende video's ter completering van het leerproces.

Het curriculum van de VRTEX®  bevat:

  • Oefeningen voor veilig lassen. 
  • Gedetaileerde lesplannen met doelstellingen, lasprocedure specificaties, virtueel en traditioneel labwerk opdrachten met extra oefeningen voor gevorderd leren, en repetitievragen. 
  • Snelle feiten en bronnen voor elke les met videodemonstraties
  • Volledige antwoordsleutel voor instructeurs

 

De geïntegreerde leeraanpak laat studenten kennis maken met het traditionele en and virtuele lasprogramma onder de hand, verder reikend dan theorie en laslab, zodat zij sneller leren.

                

 Sample Lesson Plan
Zie voorbeeld lesplan

 

 

Eerste uitgave – SMAW Welding Training Curriculum is nu te koop - K3205-1

Neem contact op met de afdeling Automatisering:
Lincoln Electric Company, Automation Division
22221 Saint Clair Ave.
Cleveland, OH 44117-2522
Phone: 1-888-935-3878 
E-mail: vrtex@lincolnelectric.com

 New Lessons in VRAW