Hoe selecteert u de juiste lasdiesel


 

  Lasdiesels worden in het algemeen gebruikt als er geen elektriciteit voor booglassen beschikbaar is. Gewoonlijk zijn dit outdoor toepassingen. Maar lasdiesels worden vaak binnen gebruikt voor toepassingen waarbij elektrisch aansluiten van lasmachines onhandig is. 

  Te denken valt hierbij een kleine reparatieklussen, maar ook aan situaties van grote stroomstoringen. Bij gebruik van lasdiesels binnen moeten de uitlaatgassen worden afgevoerd of er moet in grote ruimten goed worden geventileerd.

  Agumenten voor de keuze van een lasdiesel zijn:

  • Toepassing
  • Type motor
  • Draagbaarheid
  • Wisselstroom vermogen
                 De Lincoln apparatuur voor het lassen van draad: alle Ranger® en alle Vantage® modellen.
Lincoln apparatuur voor draadlassen omvat alle Ranger® en alle Vantage® modelen. Andere apparatuur van Lincoln kan worden aangepast voor deze mogelijkheid: Pipeliner® 200D, alle klassieke® modellen en de SAE-500™.

 Voor het AC TIG lassen heeft de Lincoln Ranger(R) 250GXT een AC lasuitgang waaraan een TIG modulen kan worden aangesloten
Voor het AC TIG lassen heeft de Lincoln Ranger® 250GXT een AC lasuitgang waaraan een TIG module kan worden aangesloten. Hoewel de Ranger® 305 G (getoond) en D en de Vantage® producten geen AC wld output hebben, kan een Precision TIG® 225 of een Invertec® V205-T AC/DC inverter voor AC TIG lassen worden aangesloten.
                Toepassing

Wanneer u voor de keuze staat een lasdiesel aan te schaffen is het eerste punt war u aan moet denken de toepassing. Stel u zelf deze vragen:

 • Is dit een nieuwe constructie of een reparatieklus? Hoe groot is dit project?
 • Wilt u een specifiek lasproces gebruiken? U wilt misschien vasthouden aan het proces waarmee u het best bekend bent of het werk kan een bepaald proces voor dit werk vereist zijn.
 • Is dit een pijplasproject? De gekozen machine moet een voor dit soort werk geschikte boog produceren.
 • Is gutsen nodig? Gutsen is reparatiewerk, dat doorgaans in een industriële omgeving wordt uitgevoerd.
 • Welk materiaal wordt verlast? Meestal betreft het een gewoon ongelegeerd plaatstaal. Maar als het aluminium betreft is er voor het laswerk andere apparatuur nodig.

Gebruikmakend van deze informatie, kunt u de lasprocessen aanpassen zoals onder omschreven:

Procesomschrijvingen

Beklede elektroden
CC (constant current) het lassen met beklede elektroden is de meest voorkomende keuze voor laswerkzaamheden in het veld. De meest voorkomende beklede elektrode diameters zijn 2.5 mm, 3.25 mm en 4.0 mm. De simpelste lasapparatuur kan gebruikt worden voor een grote verscheidenheid aan constructie- en reparatietoepassingen. De lasstroom wordt gemeten in ampère en maximaal 200 ampère is het ruim voldoende voor de meest voorkomende beklede elektroden diameters. De meeste apparatuur is DC (direct current = gelijkstroom) voor de beste boogstabiliteit. Een 200 ampère lasapparaat volstaat in de meeste gevallen.

Pijplassen
Wordt het meest gedaan met beklede elektroden. Zoek naar apparatuur die voldoet aan uw eisen voor het lassen van een pijp met een geschikte lasboogkarakteristiek en speciaal geschikt voor dit proces. De meest typische beklede elektrode diameters zijn 4.0 mm en 5.0 mm en 200 ampère is voldoende voor dit proces.

Gutsen
Een proces voor het verwijderen van overtollig metaal. Wordt meestal toegepast wanneer de machine staat ingesteld op het beklede elektroden proces. Een boog wordt gebruikt in combinatie met een koolstof beklede elektrode om het metaal te smelten en lucht van de compressor blaast het gesmolten metaal weg. Gutsen wordt gebruikt om slechte lassen te verwijderen en scheuren te repareren. De meest operators gebruiken apparatuur met een vermogen van 400 tot 600 ampère voor hogere productiviteit bij het gebruik van gustelektroden met een diameter van 8 mm of 10 mm. Desalniettemin, kunt u ook kleinere diameters gutselektroden gebruiken met een lager ampèrage. Bijvoorbeeld een 4.0 mm gutselektrode kan worden gebruikt met 150 ampère. Normaliter zorgt een separate compressor voor de lucht. Enkele lasdiesels zijn standaard uitgerust met ingebouwde compressoren.

MIG/MAG
CV (constant voltage) bij MIG/MAG lassen maakt men vaak gebruik van een aparte draadaanvoerunit. Het grootste voordeel bij MIG/MAG lassen is de verhoogde productiviteit: meer lasmetaal kan worden neergesmolten in vergelijking met het lassen van beklede elektroden gedurende dezelfde tijd. Ondanks het feit dat MIG/MAG lassen minder voorkomt dan het lassen met beklede elektroden, groeit de toepassing elke dag. De lasdiesel moet voorzien zijn van een aansluiting voor een CV draadaanvoerunit. Omdat de meeste lasdiesels buiten werken, wordt het aanbevolen om te lassen met een self-shielded flux cored wire (= poeder gevulde gasloze draad) om het proces simpel te houden. Deze draad heeft namelijk geen gasbescherming nodig. Indien u last onder omstandigheden met veel wind, kan het zijn, dat het gas van de gasbescherming (bij massieve en poeder gevulde draad met gasbescherming) wordt weggeblazen wat resulteert in een slechte las. De lasstroom wordt gemeten in Volt en Ampère. Typische draaddiameters zijn 1.0 mm en 1.2 mm, alhoewel 2.0 mm vaak wordt gebruikt voor een hogere productiviteit. Een lasmachine afgesteld op 30 volt en 300 ampère is meestal geschikt voor het verlassen van toepassingen met 2.0 mm draad.

TIG lassen
Een langzamer, maar meer precies lasproces, zeer geschikt voor het lassen van dunne materialen en ongebruikelijke legeringen. Een TIG toorts en beschermgas zijn noodzakelijk. Indien u aluminium last, heeft u een lasdiesel nodig die wisselstroom levert en een hoog frequent generator is nodig om de boog te kunnen ontsteken en de lasboog in stand te houden. Of, een wisselstroom TIG lasmachine die wordt aangedraven door een lasdiesel's wisselstroom generator. Hiervoor is minimaal 8 000 Watt noodzakelijk. Het meeste TIG lassen wordt gedaan onder de 100 ampère.

Plasma snijden
Een snijproces dat gebruik maakt van een boog in combinatie met een compressor. De lasdiesel's wisselstroom generator kan vaak de stroom leveren voor een plasma snijmachine. Minimaal 8 000 Watt is hiervoor noodzakelijk.

De Lincoln Vantage 500 en SAE 400 kunnen gutselektroden aan tot wel 9.0mm
De Lincoln Vantage® 500 en de
SAE-500™ kunnen gutselektroden aan tot een diameter van 9.0 mm in combinatie met een aparate compressor. Een Air Vantage® 500 heeft een ingebouwde compressor.

 

Lincoln generatoren voor het lassen van pijpen (u ziet de Pipeliner® 200 D).
Voor het lassen van pijpen heeft Lincoln Electric generatoren van het type Ranger® 305 G en D, Pipeliner® 200D (zie voorbeeld), all Classic® en de Vantage® range, 
SAE-300® en SAE-500™.

Motor type
Zodra u de toepassing heeft gekozen en het lasproces is geselecteerd is de volgende logische stap de keuze van de motor. Diesel, benzine of LPG zijn de beschikbare keuzes. Een dieselmotor is het meest economisch in vergelijking met een benzine motor en diesel ontbrandt ook niet zo gemakkelijk als benzine. Raffinaderijen schrijven het gebruik van diesel aangedraven lasgeneratoren meestal voor. Een andere afweging voor grote projecten kan zijn de beschikbaarheid van het betreffende brandstof type. Als dat zo is, en het is meestal diesel, maar ongeacht de uiteindelijke keuze, de kostenreductie zal uiteindelijk de definitieve keuze bepalen.

Benzine motoren worden soms verkozen in koudere regio's vanwege de betere starteigenschappen zonder extra hulpmiddelen, zoals ether start kits en winterklare brandstof voor koud weer.

LPG is minder gebruikelijk, maar wordt een belangrijk alternatief als de uitstoot van diesel en benzine niet toegestaan worden voor toepassingen binnenshuis.

Een vonkenvanger kan worden voorgeschreven bij gebruik van een lasgenerator in een bosrijke omgeving en bijvoorbeeld olieraffinaderijen.

Draadbaarheid
Soms is de factor draagbaarheid de belangrijkste factor voor de uiteindelijke keuze. Als een motor aangedreven lasmachine gedragen of vervoerd moet worden naar het werkgebied, is het gebruik van een kleine benzine aangedreven lasmachine vaak de beste keuze.

Wisselstroom generator
Wisselstroom wordt soms gevraagd voor werkzaamheden in het veld om licht gereedschap aan te kunnen drijven of om verlichting 's nachts te kunnen laten draaien. Normaalgesproken is 3 000 Watt aan wisselstroom meer dan genoeg voor deze toepassingen. Aardlekschakelaars worden aanbevolen en zijn soms zelfs verplicht. Een wisselstroom TIG lasmachine of plasma snijmachine heeft meer stroom nodig, namelijk 8 000 Watt minimaal.

Extra hulp
Product literatuur gepubliseerd door lasfabrikanten geeft extra informatie die hier niet tot in detail kan worden besproken. Vertegenwoordigers en Customer Service afdelingen zijn ook uitstekende bronnen voor extra informatie of om uw vragen te stellen over technische toepassingen en producten.