Het belang van optische helderheid


Optische helderheid: Waarom is dit belangrijk en wat betekent dit voor u?

Als u kiest voor de beste automatisch verduisterende lashelm dan kiest u voor meer dan alleen maar standaard veiligheid; deze helm houdt ook rekening met het meest optimale zicht van de gebruiker. Het dragen van de juiste lashelm beschermt niet alleen uw gezicht en ogen tegen lasspatten en straling, maar kan ook zeker bijdragen aan de algemene productiviteit en de kwaliteit van het laswerk. Eigenlijk komt het neer op de optische helderheid van de lashelm en hoe u kijkt naar het werkstuk.

We weten dat lassen geen eenvoudige klus is, speciaal voor lassers die gedurende 8 tot 10 uur per dag een lashelm moeten dragen tijdens het lassen van dunne, exclusieve en/of dure materialen. Wanneer het mogelijk is om duidelijk te kunnen zien wat de variaties zijn in de lasboog en het smeltbad, bent u in staat om betere en kwalitatief hogere lasresultaten te bereiken.

Een lashelm die te donker of niet scherp is of waarvan de kwaliteit van het filter niet optimaal is, werkt niet alleen oncomfortabel maar kan ook resulteren in zichtproblemen en onregelmatige lassen. Denk bij de aanschaf van uw automatisch verduisterende kwaliteits lashelm en diens cassette op dezelfde manier als wanneer u bijvoorbeeld uw TV uitzoekt. U wilt toch ook uw sport- en filmprogramma's kristal helder bekijken en niet in zwart/wit en op een oud analoog scherm? En verwacht u niet dezelfde kwalteit van uw lashelm?

Het belang van helder zicht 

 

Hier komt de optische helderheid om de hoek kijken. Een Europese Standaard reguleert de mate van bescherming van ogen en gezicht in de lasindustrie. De EN379 (EN staat voor European Norm) is een vastgestelde norm die vastlegt dat automatische verduisteringshelmen en hun cassettes moeten voldoen aan belangrijke regels met betrekking tot optische helderheid.

Deze normen zijn vastgelegd naar aanleiding van diverse testen. Deze testen meten de lichtoverdracht die door de cassette zelf gaat. Maar ook licht dat zich verspreidt tijdens het passeren door de verschillende lagen van de cassette. Classificatietesten komen voor in elk van de volgende vier classificeringen met betrekking tot optische helderheid :

Optisch (nauwkeurigheid van het zichtveld) — Bepaalt hoe vervormd het beeld is wanneer u door de cassette van de lashelm kijkt. Kijkt u door een scherm dat lijkt op een gerimpeld wateroppervlak of kijkt u door een glashelder scherm zonder enige vervorming?

 
​Optische klasse
Vervormd beeld
   

 Verspreiding van het licht — Bepaalt hoeveel onvolkomenheden er zitten in het glas van de cassette. Is het helder en zonder fouten? Is het zicht egaal?

 
​ Klasse van verspreiding van licht
Onscherp beeld
   

 Variaties in lichtdoorlatendheid (lichte of donkere vlekken in de cassette) — Focust op de instelbare verduistering van de cassette en de consistentie van de verduistering over het oppervlakte van de cassette. Geen enkel gedeelte van de cassette mag te licht of te donker zijn in vergelijking met de rest van de cassette.

 
​Variaties in lichtdoorlatendheid
 Zelfs schaduw
   

Zichthoek afhankelijk van de lichtdoorlatendheid — Testen voor een helder zicht zonder vervorming, donkere vlekken, vertroebeling of problemen om onder een hoek te kijken als resultaat van inconsistente verduistering.

Hoek Afhankelijkheid van Lichtdoorlaat Class
- De kap blijft constant als we kijken naar een hoek
 De schaduw blijft constant als we kijken naar een hoek

 
​Klasse van lichtdoorlatendheid 
afhankelijk van de hoek
– De schaduw blijft constant
ook als we in een hoek kijken
   

Cassettes zijn ingedeeld per schaal van 1 tot 3 in elke klasse. Score 1 is de meest perfecte score, terwijl een score van 3 de minste is. De beste classering is 1/1/1/1. Automatisch verduisterende lashelmen met classificatie EN379-1/1/1/1 voor optische helderheid geven gelijkmatige verduistering over de volledige hoogte en breedte van het zichtveld, resulterent in weinig tot geen verstoring van het zicht in vergelijking met gewoon helder glas.

Lincoln Electric past EN379 1/1/1/1 als standaard toe bij het ontwerpen en produceren van haar lashelmen. In feite bieden onze NIEUWE VIKING™ automatische verduisteringscassettes voor de 1840, 2450 en 3350 serie een perfecte EN379-1/1/1/1 optische helderheidsclassificatie.

Er is een groot voordeel aan het ondergaan van al deze testen zelfs als het niet verplicht is:. Het elimineert voor u de tijd die nodig is om alle lashelmen handmatig te testen en te bepalen welke de beste is. Als u nu uw lashelmen wilt verbeteren, dan weet u dat een lashelm met een classificatie van 1/1/1/1 een perfecte optische helderheid geeft in combinatie met de beste kwaliteit lens.

Het belang van optische helderheid 

Ervaren lassers die al werken met en gewend zijn aan een 1/1/1/1-geclassificeerde lashelm zien ogenblikkelijk het verschil in optische helderheid in vergelijking met een lashelm die dit niet heeft. Deze lassers zeggen in het algemeen dat ze beter kunnen zien, het werkstuk duidelijker is en de algemene ervaring comfortabeler is dan bij het gebruik van een lashelm met bijvoorbeeld een classificatie 1/2/1/2. Dezelfde lassers zeggen ook dat ze de lasboog met minder vervorming kunnen zien bij het gebruik van een hoger gekwalificeerde cassette en ze hebben minder helderheidsproblemen dan bij het gebruik van een lashelm met een lagere classificatie. Misschien zijn deze verschillen erg subtiel, maar professionele lassers zien wel degelijk het verschil tussen 1 en 2 en een enorm verschil tussen 1 en 3.

Deze verschillen kunnen een belangrijke rol spelen in de totale productiviteit. Als u door een troebele lens kijkt met onvolkomenheden en ongelijkmatige verduistering, worden uw ogen zwaarder belast dan nodig is. Dit maakt uw werk moeilijker. Kijkend naar uw laswerk door een heldere, kwalitatief goede cassette zorgt ervoor dat uw ogen minder snel vermoeid zijn en dat resulteert in een meer ontspannen lichaam.

Vandaag de dag is het kiezen van een automatische verduisteringshelm iets meer dan zomaar een lashelm van de plank te pakken en te beginnen met lassen. Optische helderheid speelt een belangrijke rol tijdens het maken van een bewuste keuze. Kijkend naar de verschillende factoren was het vroeger zeer moeilijk om zonder uitgebreid zelf testen de beste lashelm te vinden met de juiste classificatie. De vraag naar betere optische helderheid bij automatisch verduisterende lashelmen neemt alleen maar toe en Lincoln Electric helpt u bij het maken van deze keuze.

Download het interessante artikel met praktische tips

Bekijk de Lincoln Electric lashelmen