Lincoln Electric – Aktualizacja dotycząca COVID-19

AKTUALIZACJA DOTYCZĄCA COVID-19:

Bezpieczeństwo jest najważniejszym priorytetem Lincoln Electric. Świadomość, że jesteśmy częścią tak wielu kluczowych łańcuchów dostaw i obsługujemy klientów, którzy korzystają z naszych produktów w krytycznych zastosowaniach w takich branżach, jak medycyna, wojsko, media i transport, pozwala nam działać w tym trudnym czasie i dalej usprawniać nasze procedury.

Nasze zakłady produkcyjne są obecne w 18 krajach i działają w różnym zakresie, ponieważ jako firma przestrzegamy lokalnych i regionalnych przepisów, ograniczeń i obowiązujących warunków handlowych. Ściśle monitorujemy zmieniające się warunki pod kątem potencjalnych zakłóceń funkcjonowania i łańcucha dostaw oraz opracowaliśmy środki zaradcze mające na celu zminimalizowanie wpływu na naszą działalność.

W trakcie działalności wprowadziliśmy zdecydowane zmiany w naszych praktykach biznesowych, aby chronić naszych pracowników, partnerów i społeczności. Zmiany te nie mają wpływu na naszą zdolność do obsługi klientów, pomagają za to chronić zdrowie i dobro wszystkich naszych interesariuszy. Zmiany te obejmują m.in. zaostrzenie przepisów higieniczno-sanitarnych, dystans społeczny, ograniczenia w podróżowaniu i odwiedzaniu, a także maksymalne zwiększenie zdalnej i elastycznej organizacji pracy.

Nasze wysiłki mające na celu zachowanie bezpieczeństwa i ciągłości działalności koncentrują się na wspieraniu naszych klientów i społeczności, w których żyjemy i pracujemy.

Jeśli masz jakieś szczegółowe pytania, skontaktuj się z Lokalnym Biurem Sprzedaży.

Zaktualizowano: 1 kwietnia 2020