Polityka Cookies

Ostatnia aktualizacja: Grudzień 2023

Firma Lincoln Electric Company („Lincoln Electric”) oraz każda spółka stowarzyszona lub zależna („Lincoln Electric”, „my” lub „nam”) szanują prywatność użytkowników i dokładają wszelkich starań, aby zapewnić przejrzystość w zakresie stosowanych przez nas technologii. Niniejsza „Polityka plików cookie” wyjaśnia wykorzystanie przez Lincoln Electric plików cookie oraz innych technologii śledzenia, w tym sygnałów nawigacyjnych, pikseli, czystych gifów i innych podobnych technologii (łącznie „Pliki cookie i inne technologie śledzenia”) na dowolnej stronie internetowej lub w dowolnej aplikacji, która publikuje odnośnik do niniejszej „Polityki plików cookie” (łącznie „Strona”)

CZYM SĄ PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA W SIECI?

Pliki cookie to małe pliki, które są pobierane na urządzenie użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Plik cookie następnie wysyła informacje z powrotem do źródłowej strony internetowej podczas każdej kolejnej wizyty lub do innej strony internetowej, która rozpoznaje ten plik cookie. Inne technologie śledzenia działają podobnie jak pliki cookie i umieszczaj małe pliki danych na urządzeniach użytkowników lub monitorują ich aktywność, aby umożliwić nam gromadzenie informacji o sposobie korzystania z naszej strony. W związku z tym Pliki cookie i inne technologie śledzenia pozwalają naszej stronie rozróżnić urządzenie użytkownika od urządzeń innych użytkowników witryny, a tym samym pozwalają na efektywną nawigację między stronami, zapamiętywanie preferencji i ogólnie poprawę komfortu obsługi i wrażeń z użytkowania. Poniższe informacje dotyczące plików cookie dotyczą również innych technologii śledzenia. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć pod adresem: www.allaboutcookies.org oraz www.youronlinechoices.eu.

Pliki cookie są często kategoryzowane według funkcji. Na naszej stronie wykorzystujemy cztery rodzaje plików cookie według funkcji:

Nazwa Opis
Niezbędne pliki cookie Są to pliki cookie, które są absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej lub świadczenia usług, których zażądał użytkownik indywidualny. Na przykład te pliki cookie są niezbędne do obsługi naszej strony internetowej, aby użytkownik mógł uzyskać dostęp do żądanych usług. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać, że użytkownik utworzył konto i zalogował się na to konta, aby uzyskać dostęp do zawartości strony internetowej. Zawierają one również pliki cookie, które umożliwiają nam zapamiętanie poprzednich działań w ramach tej samej sesji przeglądania, a także zabezpieczenie naszej strony internetowej.
Wydajnościowe / analityczne pliki cookie. Te pliki cookie zbierają informacje o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej, na przykład które strony odwiedzają najczęściej oraz czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Te pliki cookie są używane tylko w celu poprawy sposobu funkcjonowania witryny.
Funkcjonalne pliki cookie Te pliki cookie umożliwiają stronie internetowej zapamiętywanie wyborów dokonanych przez użytkowników oraz zapewnienie udoskonalonych, spersonalizowanych funkcji. Na przykład: na naszej stronie internetowej pliki cookie zapamiętują preferencje językowe użytkowników.
Ukierunkowane / reklamowe pliki cookie Ukierunkowane / reklamowe pliki cookie to pliki cookie wykorzystywane do dostarczania reklam istotnych z punktu widzenia użytkownika. Pamiętają one, że użytkownik odwiedził stronę internetową i udostępniają tę informację innym organizacjom, takim jak dostawcy reklam.

Pliki cookie można również kategoryzować według czasu ich pozostawania na urządzeniu oraz tego, kto te pliki na urządzeniu umieszcza. Istnieją dwie szerokie kategorie plików cookie według czasu ich trwania i ulokowania. które zastosowaliśmy na stronie internetowej:

Nazwa Opis
Trwałe pliki cookie Trwałe pliki cookie pozostają w urządzeniu do czasu ich ręcznego lub automatycznego usunięcia.
Sesyjne pliki cookie Sesyjne pliki cookie pozostają w urządzeniu do momentu zamknięcia przeglądarki, po czym są automatycznie usuwane.
Własne pliki cookie Pliki cookie umieszczone przez organizację obsługującą stronę internetową. Na przykład wszelkie pliki cookie, które umieszcza Lincoln Electric na komputerze użytkownika ze swojej strony internetowej, to własne pliki cookie.
Pliki cookie podmiotów zewnętrznych Pliki cookie umieszczone na stronie internetowej przez podmiot, który nie jest właścicielem ani nie obsługuje tej strony internetowej.


W JAKI SPOSÓB NASZA STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

Lincoln Electric wykorzystuje pliki cookie i inne technologie śledzenia w celu identyfikacji użytkownika i jego zainteresowań, zapamiętania jego preferencji, ułatwienia marketingu oraz śledzenia sposobu korzystania z naszej strony internetowej. Używamy również plików cookie i innych technologii śledzenia, aby kontrolować dostęp do niektórych treści na naszej stronie, chronić witrynę i przetwarzać wszelkie składane do nas żądania. Do celów administrowania stroną oraz celów badawczych firma Lincoln Electric zawarła również umowę z zewnętrznymi dostawcami usług w celu śledzenia i analizowania informacji statystycznych o wykorzystaniu i wolumenie od użytkowników naszej strony internetowej. Zewnętrzni dostawcy usług wykorzystują trwałe pliki cookie, aby pomóc nam w poprawie obsługi użytkowników, zarządzaniu zawartością naszej witryny oraz analizowaniu sposobu nawigowania i korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Pliki cookie i inne technologie śledzenia, których używamy na stronie obejmują

Nazwa pliku cookie Źródło Typ Termin wygaśnięcia Kategoria
Google Tag Manager Google Własne 24 miesiące Niezbędne
Live Help LiveHelpNow! Własne Sesyjne Niezbędne
Google AdWords Google Podmiot zewnętrzny 30 dni Reklama
ShareThis ShareThis Inc Podmiot zewnętrzny< 12 miesięcy Reklama
BingAds Microsoft Inc Podmiot zewnętrzny 6 miesięcy Reklama
CrazyEgg Crazy Egg Inc Własne 31 dni Analityka
HotJar Hotjar Lmt. Własne Sesyjne Analityka
Google Analytics Google Własne 24 miesiące Analityka
 fbp Facebook Podmiot zewnętrzny 3 miesiące Reklama

Google Ads. Korzystamy z usługi marketingowej Google Ads, aby wyświetlać reklamy podczas wyszukiwania oraz śledzić, kiedy użytkownik odwiedził naszą stronę za pośrednictwem reklamy Google. Jeśli użytkownik kliknie reklamę Google, Google zapisze na jego urządzeniu plik cookie śledzenia konwersji. Te pliki cookie wygasają po 30 dniach i nie zawierają żadnych danych osobowych. Jeśli użytkownik chce uniemożliwić śledzenie konwersji reklam Google, można ustawić przeglądarkę tak, aby blokować pliki cookie ze strony googleadservices.com.

Bing Ads. Bing Ads. Korzystamy z usługi marketingowej Bing Ads firmy Microsoft, aby wyświetlać reklamy podczas wyszukiwania oraz śledzić, kiedy użytkownik odwiedził naszą stronę za pośrednictwem reklamy Bing. Jeśli użytkownik kliknie reklamę Bing, funkcja Bing Ads firmy Microsoft zapisze na jego urządzeniu plik cookie śledzenia konwersji. Pliki cookie są używane tylko do śledzenia liczby użytkowników, którzy klikają reklamę Bing i są przekierowywani na stronę docelową (stronę konwersji). Aby zapobiec śledzeniu konwersji Bing Ads, należy kliknąć następujące łącze: https://choice.microsoft.com/en-US/opt-out. Więcej informacji na temat polityki prywatności firmy Microsoft można znaleźć na stronie internetowej firmy Microsoft pod adresem https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement.

Log Files: Pliki dziennika: Strona internetowa korzysta z adresów IP (Internet Protocol) do analizy trendów, administrowania stroną, śledzenia ruchów użytkowników oraz gromadzenia ogólnych informacji demograficznych do użytku zbiorczego. Nie łączymy adresów IP z danymi identyfikującymi konkretne osoby, chyba że użytkownik zalogował się na koncie myLincoln, w którym to przypadku jego adres IP zostanie powiązany z jego identyfikatorem użytkownika myLincoln. Dostawca usług internetowych (ISP) zazwyczaj przypisuje losowo dynamiczny adres IP w momencie nawiązania połączenia. W przypadku użytkowników sieci lokalnej („LAN”), DSL lub modemu kablowego do konkretnego komputera może być przypisany trwale statyczny adres IP. Możemy rejestrować na stronie internetowej adresy IP użytkowników ją odwiedzających.

Meta/Facebook: Witryna korzysta z plików cookie, pikseli i tagów firmy Meta (Facebook). Facebook ustawia te pliki cookie i piksele oraz gromadzi i konsoliduje dane osobowe o Tobie, aby wyświetlać reklamy, gdy jesteś na Facebooku lub na platformie cyfrowej obsługiwanej przez reklamy Facebooka po odwiedzeniu strony internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat praktyk Facebooka w zakresie danych oraz zapewnianych przez niego ustawień prywatności, zobacz Ustawienia Prywatności Facebooka (musisz być zalogowany na swoje konto na Facebooku) lub jego Politykę Danych.

MIEJSCE PRZETWARZANIA INFORMACJI Informacje zbierane przez nasze pliki cookie są przetwarzane na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI Informacje, które zbieramy z naszych plików cookie i innych technologii śledzenia będą udostępniane zgodnie z naszą Polityką prywatności.


ODRZUCANIE PLIKÓW COOKIE I OPCJE UŻYTKOWNIKA.

Aby uniemożliwić firmie Lincoln Electric korzystanie z plików cookie innych niż niezbędne, wystarczy kliknąć tutaj:

Ponadto można zatrzymać pobieranie plików cookie na urządzenie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Większość przeglądarek informuje, jak wyłączyć akceptowanie nowych plików cookie, jak otrzymywać powiadomienia o otrzymaniu nowego pliku cookie oraz jak wyłączyć istniejące pliki cookie. Użytkownik może dowiedzieć się, jak to zrobić dla danej przeglądarki, klikając przycisk „pomocy” w menu przeglądarki lub odwiedzając stronę www.allaboutcookies.org. Należy jednak pamiętać, że bez plików cookie dostęp do wszystkich funkcji naszej strony internetowej lub pełne ich wykorzystanie może być niemożliwe.

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom korzystanie z „trybu prywatnego”, w którym pliki cookie są usuwane po odwiedzeniu witryny. Aby dowiedzieć się więcej na temat aktywacji trybu prywatnego, należy zapoznać się z sekcją pomocy przeglądarki. Użytkownik może nadal odwiedzać naszą stronę internetową, jeśli przeglądarka uruchomiona jest w „trybie prywatnym”; jednak wrażenia z korzystania z niej mogą nie być optymalne, a niektóre narzędzia mogą nie działać.

Aby usunąć wcześniej zapisane pliki cookie, użytkownik może w dowolnym momencie ręcznie usunąć pliki cookie. Nie uniemożliwi to jednak stronie internetowej umieszczania na urządzeniu kolejnych plików cookie, chyba że użytkownik dostosuje ustawienia przeglądarki w sposób opisany powyżej.

Więcej informacji na temat tworzenia profili użytkowników i korzystania z ukierunkowanych / reklamowych plików cookie można znaleźć na stronie www.youronlinechoices.eu jeśli użytkownik znajduje się w Europie lub na stronie www.aboutads.info/choices jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych.


AKTUALIZACJE POLITYKI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIE.

Jeśli dokonamy zmian w naszej Polityce dotyczącej plików cookie, opublikujemy te zmiany na tej stronie i zaktualizujemy powyższą datę modyfikacji Polityki. Jeśli dokonamy istotnych zmian w niniejszej Polityce dotyczącej plików cookie w sposób, który wpływa na sposób wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych użytkownika, powiadomimy go o takich zmianach w widoczny sposób przed ich wprowadzeniem oraz poprzez podanie daty wejścia w życie tych zmian.

PYTANIA?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej Polityki dotyczącej plików cookie, postaramy się na nie odpowiedzieć. Można wysłać do nas wiadomość e-mail na adres privacy@lincolnelectric.com lub skontaktować się z nami pod następującym adresem:

The Lincoln Electric Company
ATTN: Data Privacy
22801 St. Clair Avenue
Cleveland, OH 44117