Polityka obsługi klienta

1 MAJA , 2019

Polityka użytkowania produktu i obsługi klienta. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie, czy Towar nadaje się do określonego przeznaczenia i czy jest odpowiedni dla stosowanej metody, celu lub procesu Kupującego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wyniki użycia, lub konsekwencje niewłaściwego użycia czy zastosowania jakichkolwiek Towarów zakupionych od Sprzedającego przez Kupującego. Przedmiotem działalności Sprzedającego jest produkcja i sprzedaż wysokiej jakości urządzeń spawalniczych, zautomatyzowanych systemów spawalniczych, materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do cięcia. Naszym wyzwaniem jest spełnianie potrzeb naszych Klientów i przekraczanie ich oczekiwań. Niekiedy Kupujący proszą Sprzedającego o informacje lub porady dotyczące korzystania przez nich z Towarów i/lub Usług. Pracownicy Sprzedającego odpowiadają na zapytania w miarę swoich możliwości w oparciu o informacje dostarczone im przez klientów i wiedzę, jaką mogą posiadać na temat danego zastosowania. Pracownicy Sprzedającego nie są jednak w stanie zweryfikować dostarczonych informacji ani ocenić wymagań inżynieryjnych dla konkretnego rodzaju spawu lub zastosowania. W związku z tym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do takich informacji lub porad. Ponadto, dostarczenie takich informacji lub porad nie tworzy, nie rozszerza ani nie zmienia żadnej gwarancji na oferowane Towary i/lub Usługi. 

ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI BEZPOŚREDNIO WYRAŻONYCH I DOMNIEMANYCH:  WSZELKIE BEZPOŚREDNIO WYRAŻONE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z INFORMACJI LUB PORAD UDZIELONYCH PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO, W TYM WSZELKIE DOMNIEMANE GWARANCJE ZBYWALNOŚCI LUB GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI WYŁĄCZONE.

Wybór i wykorzystanie konkretnych Towarów i/lub Usług oferowanych przez Sprzedającego pozostaje wyłącznie w gestii Kupującego i podlega jego wyłącznej odpowiedzialności. Rezultaty zastosowania konkretnych towarów i metod pracy zależą od wielu zmiennych, niezależnych od Sprzedającego.