Patenty na agregaty spawalnicze

Zgodnie z sekcją 287(a) tytułu 35 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, czytelnik zostaje niniejszym powiadomiony o prawach The Lincoln Electric Company do patentów amerykańskich wymienionych na tej stronie i związanych z następującymi produktami.

 

 Air Vantage®  Ranger®
 Nr patentu USA  7098424  Nr patentu USA  6619337
 Nr patentu USA  7642487  Nr patentu USA  7188645
 Nr patentu USA  8461483  Nr patentu USA  7487807
   Nr patentu USA  7748416
 Big Red®  Nr patentu USA  D616906
 Nr patentu USA  8461483  Nr patentu USA  D641768
   Nr patentu USA  D675655
 Bulldog®  
 Nr patentu USA  8841582  Vantage®
   Nr patentu USA  7259355
 Dual Vantage®  Nr patentu USA  8899608
 Nr patentu USA  8461483  Nr patentu USA  D616906
 Nr patentu USA  9421632  Nr patentu USA  D641768
   Nr patentu USA  D675655
 Outback®  
 Nr patentu USA  8841582  
 Nr patentu USA  D606102