Patenty na uchwyty i palniki spawalnicze

Zgodnie z sekcją 287(a) tytułu 35 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, czytelnik zostaje niniejszym powiadomiony o prawach The Lincoln Electric Company do patentów amerykańskich wymienionych na tej stronie i związanych z następującymi produktami.

 

 Uchwyty i palniki
 Nr patentu USA 7544914
 Nr patentu USA 8338753
 Nr patentu USA 8338754
 Nr patentu USA 8444041
 Nr patentu USA 8753111
 Nr patentu USA 9313871
 Nr patentu USA D631662
 Nr patentu USA D635365
 Nr patentu USA D752403