Patenty na spawanie orbitalne

Zgodnie z sekcją 287(a) tytułu 35 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, czytelnik zostaje niniejszym powiadomiony o prawach The Lincoln Electric Company do patentów amerykańskich wymienionych na tej stronie i związanych z następującymi produktami.

 

 Spawanie orbitalne
 Nr patentu USA 5981906
 Nr patentu USA 8714433
 Nr patentu USA 9085041
 Nr patentu USA 9132498
 Nr patentu USA 9132499
 Nr patentu USA 9138822
 Nr patentu USA 9180542
 Nr patentu USA 9203893
 Nr patentu USA 9205508
 Nr patentu USA 9227264
 Nr patentu USA 9387549
 Nr patentu USA 9511441
 Nr patentu USA 9517524
 Nr patentu USA D730609
 Nr patentu USA D733777
 Nr patentu USA D738944
 Nr patentu USA D753202
 Nr patentu USA D760729
 Nr patentu USA D762038
 Nr patentu USA D765111