Patenty na spawanie plazmowe

Zgodnie z sekcją 287(a) tytułu 35 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, czytelnik zostaje niniejszym powiadomiony o prawach The Lincoln Electric Company do patentów amerykańskich wymienionych na tej stronie i związanych z następującymi produktami.

 

 Tomahawk®  Burny® Multiverse
 Nr patentu USA 6268587  Nr patentu USA 9120226
 Nr patentu USA 8354827  
 Nr patentu USA 8525495  Kaliburn®
 Nr patentu USA D675655  Nr patentu USA 9386679