Patenty na źródła prądowe

Zgodnie z sekcją 287(a) tytułu 35 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, czytelnik zostaje niniejszym powiadomiony o prawach The Lincoln Electric Company do patentów amerykańskich wymienionych na tej stronie i związanych z następującymi produktami.

 

 PipeFab  Power Wave® Flextec® 
 Nr patentu USA 6472634  Nr patentu USA 6472634  Nr patentu USA 6268587
 Nr patentu USA 6498321  Nr patentu USA 6498321  Nr patentu USA 7274000
 Nr patentu USA 6600134  Nr patentu USA 6600134  Nr patentu USA 8267489
 Nr patentu USA 6660966  Nr patentu USA 6660966  Nr patentu USA D628879
 Nr patentu USA 6697701  Nr patentu USA 6697701  Nr patentu USA D628880
 Nr patentu USA 6847008  Nr patentu USA 6847008  Nr patentu USA D640541
 Nr patentu USA 6855912  Nr patentu USA 6855912  Nr patentu USA D675655
 Nr patentu USA 6870132  Nr patentu USA 6870132  
 Nr patentu USA 6920371  Nr patentu USA 6920371  Idealarc®
 Nr patentu USA 6940040  Nr patentu USA 6940040  Nr patentu USA 7238917
 Nr patentu USA 7053334  Nr patentu USA 7053334  Nr patentu USA 8680431
 Nr patentu USA 7060935  Nr patentu USA 7060935  
 Nr patentu USA 7091445  Nr patentu USA 7091445  Invertec®
 Nr patentu USA 7105772  Nr patentu USA 7105772  Nr patentu USA 6268587
 Nr patentu USA 7105773  Nr patentu USA 7105773  Nr patentu USA 6570130
 Nr patentu USA 7109439  Nr patentu USA 7109439  
 Nr patentu USA 7148449  Nr patentu USA 7148449  Multi-Weld®
 Nr patentu USA 7166817  Nr patentu USA 7166817  Nr patentu USA 8946596
 Nr patentu USA 7217904  Nr patentu USA 7217904  
 Nr patentu USA 7274000  Nr patentu USA 7274000  Power MIG®
 Nr patentu USA 7358459  Nr patentu USA 7358459  Nr patentu USA 6194684
 Nr patentu USA 7411156  Nr patentu USA 7411156  Nr patentu USA 6859128
 Nr patentu USA 7573002  Nr patentu USA 7573002  Nr patentu USA 7026574
 Nr patentu USA 7683290  Nr patentu USA 7683290  Nr patentu USA 7098425
 Nr patentu USA 7687741  Nr patentu USA 7687741  Nr patentu USA 7102479
 Nr patentu USA 7705269  Nr patentu USA 7705269  Nr patentu USA 7383973
 Nr patentu USA 8054154  Nr patentu USA 8054154  Nr patentu USA 7687742
 Nr patentu USA 8233280  Nr patentu USA 8233280  Nr patentu USA 7692117
 Nr patentu USA 8255497  Nr patentu USA 8255497  Nr patentu USA 8256659
 Nr patentu USA 8267489  Nr patentu USA 8267489  Nr patentu USA 8431863
 Nr patentu USA 8269141  Nr patentu USA 8269141  Nr patentu USA 8530789
 Nr patentu USA 8283598  Nr patentu USA 8283598  Nr patentu USA 8618441
 Nr patentu USA 8354827  Nr patentu USA 8354827  Nr patentu USA 9138823
 Nr patentu USA 8373093  Nr patentu USA 8373093  Nr patentu USA D628879
 Nr patentu USA 8376166  Nr patentu USA 8376166  Nr patentu USA D640540
 Nr patentu USA 8399792  Nr patentu USA 8399792  Nr patentu USA D675655
 Nr patentu USA 8426772  Nr patentu USA 8426772  
 Nr patentu USA 8445816  Nr patentu USA 8445816  TIG
 Nr patentu USA 8519302  Nr patentu USA 8519302  Nr patentu USA 6268587
 Nr patentu USA 8525495  Nr patentu USA 8525495  Nr patentu USA 6388232
 Nr patentu USA 8569646  Nr patentu USA 8569646  Nr patentu USA 6596972
 Nr patentu USA 8581147  Nr patentu USA 8581147  Nr patentu USA 6930282
 Nr patentu USA 8604355  Nr patentu USA 8604355  Nr patentu USA 6992266
 Nr patentu USA 8653417  Nr patentu USA 8653417  Nr patentu USA 7241973
 Nr patentu USA 8704130  Nr patentu USA 8704130  Nr patentu USA 7442898
 Nr patentu USA 8785816  Nr patentu USA 8785816  Nr patentu USA 8354827
 Nr patentu USA 8809739  Nr patentu USA 8809739  Nr patentu USA 8525495
 Nr patentu USA 8884177  Nr patentu USA 8884177  Nr patentu USA 9421630
 Nr patentu USA 8895896  Nr patentu USA 8895896  Nr patentu USA 9463521
 Nr patentu USA 8952291  Nr patentu USA 8952291  Nr patentu USA 9481045
 Nr patentu USA 8987628  Nr patentu USA 8987628  Nr patentu USA D675655
 Nr patentu USA 8993927  Nr patentu USA 8993927  Nr patentu USA D752665
 Nr patentu USA 9006609  Nr patentu USA 9006609  
 Nr patentu USA 9012802  Nr patentu USA 9012802  
 Nr patentu USA 9044818  Nr patentu USA 9044818  
 Nr patentu USA 9089921  Nr patentu USA 9089921  
 Nr patentu USA 9104195  Nr patentu USA 9104195  
 Nr patentu USA 9120172  Nr patentu USA 9120172  
 Nr patentu USA 9120175  Nr patentu USA 9120175  
 Nr patentu USA 9138823  Nr patentu USA 9138823  
 Nr patentu USA 9221116  Nr patentu USA 9221116  
 Nr patentu USA 9266181  Nr patentu USA 9266181  
 Nr patentu USA 9266194  Nr patentu USA 9266194  
 Nr patentu USA 9333582  Nr patentu USA 9333582  
 Nr patentu USA 9333584  Nr patentu USA 9333584  
 Nr patentu USA 9393635  Nr patentu USA 9393635  
 Nr patentu USA 9415457  Nr patentu USA 9415457  
 Nr patentu USA 9434018  Nr patentu USA 9434018  
 Nr patentu USA 9434524  Nr patentu USA 9434524  
 Nr patentu USA 9481045  Nr patentu USA 9434524  
 Nr patentu USA 9481046  Nr patentu USA 9481046  
 Nr patentu USA 9498838  Nr patentu USA 9498838  
 Nr patentu USA 9511440  Nr patentu USA 9511440  
 Nr patentu USA 10071434  Nr patentu USA D628880  
 Nr patentu USA 10300549  Nr patentu USA D640541  
 Nr patentu USA D628880    
 Nr patentu USA D640541    
 PipeFab  Power Wave® Flextec® 
 Nr patentu USA 6472634  Nr patentu USA 6472634  Nr patentu USA 6268587
 Nr patentu USA 6498321  Nr patentu USA 6498321  Nr patentu USA 7274000
 Nr patentu USA 6600134  Nr patentu USA 6600134  Nr patentu USA 8267489
 Nr patentu USA 6660966  Nr patentu USA 6660966  Nr patentu USA D628879
 Nr patentu USA 6697701  Nr patentu USA 6697701  Nr patentu USA D628880
 Nr patentu USA 6847008  Nr patentu USA 6847008  Nr patentu USA D640541
 Nr patentu USA 6855912  Nr patentu USA 6855912  Nr patentu USA D675655
 Nr patentu USA 6870132  Nr patentu USA 6870132  
 Nr patentu USA 6920371  Nr patentu USA 6920371  Idealarc®
 Nr patentu USA 6940040  Nr patentu USA 6940040  Nr patentu USA 7238917
 Nr patentu USA 7053334  Nr patentu USA 7053334  Nr patentu USA 8680431
 Nr patentu USA 7060935  Nr patentu USA 7060935  
 Nr patentu USA 7091445  Nr patentu USA 7091445  Invertec®
 Nr patentu USA 7105772  Nr patentu USA 7105772  Nr patentu USA 6268587
 Nr patentu USA 7105773  Nr patentu USA 7105773  Nr patentu USA 6570130
 Nr patentu USA 7109439  Nr patentu USA 7109439  
 Nr patentu USA 7148449  Nr patentu USA 7148449  Multi-Weld®
 Nr patentu USA 7166817  Nr patentu USA 7166817  Nr patentu USA 8946596
 Nr patentu USA 7217904  Nr patentu USA 7217904  
 Nr patentu USA 7274000  Nr patentu USA 7274000  Power MIG®
 Nr patentu USA 7358459  Nr patentu USA 7358459  Nr patentu USA 6194684
 Nr patentu USA 7411156  Nr patentu USA 7411156  Nr patentu USA 6859128
 Nr patentu USA 7573002  Nr patentu USA 7573002  Nr patentu USA 7026574
 Nr patentu USA 7683290  Nr patentu USA 7683290  Nr patentu USA 7098425
 Nr patentu USA 7687741  Nr patentu USA 7687741  Nr patentu USA 7102479
 Nr patentu USA 7705269  Nr patentu USA 7705269  Nr patentu USA 7383973
 Nr patentu USA 8054154  Nr patentu USA 8054154  Nr patentu USA 7687742
 Nr patentu USA 8233280  Nr patentu USA 8233280  Nr patentu USA 7692117
 Nr patentu USA 8255497  Nr patentu USA 8255497  Nr patentu USA 8256659
 Nr patentu USA 8267489  Nr patentu USA 8267489  Nr patentu USA 8431863
 Nr patentu USA 8269141  Nr patentu USA 8269141  Nr patentu USA 8530789
 Nr patentu USA 8283598  Nr patentu USA 8283598  Nr patentu USA 8618441
 Nr patentu USA 8354827  Nr patentu USA 8354827  Nr patentu USA 9138823
 Nr patentu USA 8373093  Nr patentu USA 8373093  Nr patentu USA D628879
 Nr patentu USA 8376166  Nr patentu USA 8376166  Nr patentu USA D640540
 Nr patentu USA 8399792  Nr patentu USA 8399792  Nr patentu USA D675655
 Nr patentu USA 8426772  Nr patentu USA 8426772  
 Nr patentu USA 8445816  Nr patentu USA 8445816  TIG
 Nr patentu USA 8519302  Nr patentu USA 8519302  Nr patentu USA 6268587
 Nr patentu USA 8525495  Nr patentu USA 8525495  Nr patentu USA 6388232
 Nr patentu USA 8569646  Nr patentu USA 8569646  Nr patentu USA 6596972
 Nr patentu USA 8581147  Nr patentu USA 8581147  Nr patentu USA 6930282
 Nr patentu USA 8604355  Nr patentu USA 8604355  Nr patentu USA 6992266
 Nr patentu USA 8653417  Nr patentu USA 8653417  Nr patentu USA 7241973
 Nr patentu USA 8704130  Nr patentu USA 8704130  Nr patentu USA 7442898
 Nr patentu USA 8785816  Nr patentu USA 8785816  Nr patentu USA 8354827
 Nr patentu USA 8809739  Nr patentu USA 8809739  Nr patentu USA 8525495
 Nr patentu USA 8884177  Nr patentu USA 8884177  Nr patentu USA 9421630
 Nr patentu USA 8895896  Nr patentu USA 8895896  Nr patentu USA 9463521
 Nr patentu USA 8952291  Nr patentu USA 8952291  Nr patentu USA 9481045
 Nr patentu USA 8987628  Nr patentu USA 8987628  Nr patentu USA D675655
 Nr patentu USA 8993927  Nr patentu USA 8993927  Nr patentu USA D752665
 Nr patentu USA 9006609  Nr patentu USA 9006609  
 Nr patentu USA 9012802  Nr patentu USA 9012802  
 Nr patentu USA 9044818  Nr patentu USA 9044818  
 Nr patentu USA 9089921  Nr patentu USA 9089921  
 Nr patentu USA 9104195  Nr patentu USA 9104195  
 Nr patentu USA 9120172  Nr patentu USA 9120172  
 Nr patentu USA 9120175  Nr patentu USA 9120175  
 Nr patentu USA 9138823  Nr patentu USA 9138823  
 Nr patentu USA 9221116  Nr patentu USA 9221116  
 Nr patentu USA 9266181  Nr patentu USA 9266181  
 Nr patentu USA 9266194  Nr patentu USA 9266194  
 Nr patentu USA 9333582  Nr patentu USA 9333582  
 Nr patentu USA 9333584  Nr patentu USA 9333584  
 Nr patentu USA 9393635  Nr patentu USA 9393635  
 Nr patentu USA 9415457  Nr patentu USA 9415457  
 Nr patentu USA 9434018  Nr patentu USA 9434018  
 Nr patentu USA 9434524  Nr patentu USA 9434524  
 Nr patentu USA 9481045  Nr patentu USA 9434524  
 Nr patentu USA 9481046  Nr patentu USA 9481046  
 Nr patentu USA 9498838  Nr patentu USA 9498838  
 Nr patentu USA 9511440  Nr patentu USA 9511440  
 Nr patentu USA 10071434  Nr patentu USA D628880  
 Nr patentu USA 10300549  Nr patentu USA D640541  
 Nr patentu USA D628880    
 Nr patentu USA D640541