Patenty na druty do spawania łukiem krytym

Zgodnie z sekcją 287(a) tytułu 35 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, czytelnik zostaje niniejszym powiadomiony o prawach The Lincoln Electric Company do patentów amerykańskich wymienionych na tej stronie i związanych z następującymi produktami.

 
 Emergence®
 Nr patentu USA 8901455