Patenty na szkolenia w zakresie spawania

Zgodnie z sekcją 287(a) tytułu 35 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, czytelnik zostaje niniejszym powiadomiony o prawach The Lincoln Electric Company do patentów amerykańskich wymienionych na tej stronie i związanych z następującymi produktami.

 Realweld® Trainer  VRTEX® 360
 Nr patentu USA 9221117  Nr patentu USA 8274013
 Nr patentu USA 9230449
 Nr patentu USA 8657605
 Nr patentu USA 9269279  Nr patentu USA 8747116
 Nr patentu USA RE45398  Nr patentu USA 8911237
   Nr patentu USA 8915740
 VRTEX®  Nr patentu USA 9293056
 Nr patentu USA 9330575  Nr patentu USA 9293057
 Nr patentu USA 9336686  Nr patentu USA D614217
 Nr patentu USA 9196169  Nr patentu USA D615573
 Nr patentu USA 9318026  Nr patentu USA D631074
 Nr patentu USA 9691299  Nr patentu USA RE45398
 Nr patentu USA 9754509  
 Nr patentu USA 9761153  VRTEX® Engage®
 Nr patentu USA 9779635  Nr patentu USA 8274013
 Nr patentu USA 9779636  Nr patentu USA 9483959
 Nr patentu USA 9792833  
 Nr patentu USA 9818311  VRTEX® Mobile
 Nr patentu USA 9818312  Nr patentu USA 8274013
 Nr patentu USA 9836995  Nr patentu USA 8747116
 Nr patentu USA 9858833  Nr patentu USA 8992226
 Nr patentu USA 10056011  Nr patentu USA 9011154
 Nr patentu USA 10204529  Nr patentu USA 9293056
   Nr patentu USA 9293057