BS300 spool Oerlikon

Diameters / Packaging

Diameters
15KG SZPULA (S300)
16 kg szpula (B300)
16KG SZPULA (BS300)
300KG BECZKA
300KG DRUM
300KG SUPA
500KG BECZKA
550KG SUPA
600KG BECZKA
600KG DRUM
800KG BECZKA
0.8 mm C08P015S3E11 C08K016P3E11 C08D300E3E11
1.0 mm C10P015S3E11 C10K016P3E11 C10L016S3E11 C10D300E3E11 C10D300ETE11 C10D500ETV11 C10D600E3Z11
1.2 mm C12P015S3E11 C12K016P3E11 C12L016S3E11 C12D300E3E11 C12D300ETE11 W000282771 C12D500ETV11 W000282773 C12D600E3Z11 C12D600ETZ11 C12D800E3Z11
1.6 mm C16K016P3E11

CARBOFIL 1A

MIG (GMAW)

AWS: ER70S-6

Miedziowany drut lity gatunku G 4Si1 / ER70S-6 o zawartości C-1,3%Mn, przeznaczony do spawania MIG/MAG stali niestopowych, stali niskostopowych węglowo-manganowych C-Mn, stali konstrukcyjnych oraz stali na urządzenia ciśnieniowe. Jako gaz osłonowy może być stosowany CO2 lub mieszanki na bazie argonu.

Wprowadzenie

Miedziowany drut lity do spawania jedno- i wielowarstwowego. Odpowiedni do zastosowań, gdzie wymagana jest bardzo wysoka jakość spoin. Wysoka udarność złącza do -40°C. Zwiększona zawartość manganu i krzemu zapobiega powstawaniu tlenków, poprawia płynność jeziorka i zwilżalność oraz stabilność łuku, zmniejsza ilość odprysków, a także gwarantuje wysoką wytrzymałość spoiny. MicroguardTM Ultra zapewnia doskonałe podawanie drutu i stabilność łuku

Zalety

  • Bardzo dobre właściwości spawalnicze
  • Optymalny profil spoiny i mała ilość odprysków.
  • Dostępny w różnych opakowaniach (szpulach i beczkach).

Zastosowania standardowe

  • Produkcja ogólna
  • Przemysł ciężki
  • Motoryzacja
  • Konstrukcje stalowe
  • Robotics

Disclaimers

Warning -

Cancer and Reproductive Harm -

www.P65Warnings.ca.gov