Coil carbofil gold

Diameters / Packaging

Diameters
16 kg szpula (B300)
16KG SPOOL (B300) - 72
16KG SPOOL (BS300) - 72
16KG SZPULA (BS300)
300KG BECZKA
500KG BECZKA
600KG BECZKA
700KG BECZKA
800KG BECZKA
0.8 mm G08K016P3E11 G08D300E3E11
1.0 mm G10K016P3E11 G10L016P3E11 G10D300E3E11 G10D500ETV11 G10D600E3Z11
1.2 mm G12K016P3E11 G12L016P3E11 G12D300E3E11 G12D500ETV11 G12D600E3Z11 G12D800E3Z11
1.4 mm G14K016P3E11
1.6 mm G16D500ETV11 G16D700ETZ11
1.32 mm G13L016PTE11 G13D300ETE11

CARBOFIL 1A GOLD

MIG (GMAW)

AWS: ER70S-6

Drut lity G4Si1/ER70S-6 ze specjalną powłoką, zawierający 1,3%Mn, przeznaczony jest do spawania konstrukcyjnej stali niestopowej i manganowej. Możliwe jest spawanie w osłonie zarówno czystego CO2, jak i mieszanki na bazie argonu.

Wprowadzenie

Drut spawalniczy ze specjalna powłoką, opracowaną w celu spełnienia najwyższych wymagań, dotyczących podawania i spawalności. Zwiększona zawartość manganu i krzemu zapobiega powstawaniu tlenków, poprawia płynność jeziorka i zwilżalność oraz stabilność łuku, zmniejsza ilość odprysków, a także gwarantuje wysoką wytrzymałość spoiny. Dzięki technologii MHC, nowa powłoka powierzchni drutu gwarantuje doskonałe podawanie, niskie zużycie końcówki prądowej i wysoką odporność na utlenianie.

Zalety

  • Wyjątkowa stabilność łuku, mała ilość odprysków i regularny profil spoiny.
  • Nieliczne obszary krzemianów.
  • Dostępny w różnych opakowaniach (szpulach i beczkach).

Zastosowania standardowe

  • Produkcja ogólna
  • Przemysł ciężki
  • Motoryzacja
  • Konstrukcje stalowe
  • Robotics

Disclaimers

Warning -

Cancer and Reproductive Harm -

www.P65Warnings.ca.gov