Coil carbofil gold

Diameters / Packaging

Diameters
5KG SPOOL (S200)
15KG SZPULA (S300)
16 kg szpula (B300)
16KG SPOOL (BS300) - 72
16KG SZPULA (BS300)
300KG BECZKA
300KG DRUM
500KG BECZKA
600KG BECZKA
0.8 mm G08K016P6E11 G08D300E6E11
1.0 mm G10P015P6E11 G10K016P6E11 G10L016P6E11 G10L016PSE11 G10D300E6E11 G10D300ESE11 G10D500ESV11 G10D600E6Z11
1.2 mm G12P005RSE11 G12P015P6E11 G12K016P6E11 G12L016P6E11 G12D300E6E11 G12D500ESV11 G12D600E6Z11
1.6 mm G16K016P6E11
1.32 mm G13L016PSE11 G13D300ESE11

CARBOFIL 1 GOLD

MIG (GMAW)

AWS: ER70S-6

Drut lity G3Si1/ER70S-6 ze specjalną powłoką, zawierający 1,1%Mn, przeznaczony jest do spawania konstrukcyjnej stali niestopowej i manganowej. Możliwe jest spawanie w osłonie zarówno czystego CO2, jak i mieszanki na bazie argonu.

Wprowadzenie

Drut spawalniczy ze specjalna powłoką, opracowaną w celu spełnienia najwyższych wymagań, dotyczących podawania i spawalności. Dzięki technologii MHC, nowa powłoka powierzchni drutu gwarantuje doskonałe podawanie, niskie zużycie końcówki prądowej i wysoką odporność na utlenianie.

Zalety

  • Wyjątkowa stabilność łuku, mała ilość odprysków i regularny profil spoiny.
  • Nieliczne obszary krzemianów.
  • Dostępny w różnych opakowaniach (szpulach i beczkach).

Zastosowania standardowe

  • Produkcja ogólna
  • Przemysł ciężki
  • Motoryzacja
  • Konstrukcje stalowe
  • Robotics

Disclaimers

Warning -

Cancer and Reproductive Harm -

www.P65Warnings.ca.gov