spool flux-cored wire oerlikon

Diameters / Packaging

Diameters
16 kg szpula (B300)
1.2 mm W000382937

CITOFLUX R00C

Flux-Cored Gas-Shielded (FCAW-G)

AWS:
E71T-1C-JH4

Rutylowy drut proszkowy, przeznaczony do spawania we wszystkich pozycjach niestopowych i niskostopowych stali konstrukcyjnych, pracujących w zakresie temperatur od -30°C do +450°C.

Wprowadzenie

Dobra kontrola jeziorka spawalniczego zapewnia doskonałą spawalność. Zwiększony współczynnik wypełnienia drutu przy zachowaniu porównywalnych parametrów prądowych procesu spawania skutkuje zwiększeniem prędkości i wydajności procesu, oszczędnościami w postaci czasu i kosztów wytwarzania konstrukcji spawanej.

Zalety

  • Mała ilość odprysków i łatwo odchodzący żużel zapewnia gładkie lico spoiny o regularnym kształcie oraz brak podtopień.
  • Do spawania ręcznego i zmechanizowanego, szczególnie zalecany do spawania na podkładkach ceramicznych.
  • Jako gaz osłonowy zaleca się stosowanie czystego dwutlenku węgla (C1) lub mieszanki M21.
  • Can be used in semiautomatic and mechanized processes, very well suited for use on ceramic backing.

Pozycja spawania

  • Wszystko

Gaz osłonowy

  • M21: mieszanka gazowa Ar+ (>15-25%) CO2, C1: gaz aktywny 100% CO2

Disclaimers

Warning -

Cancer and Reproductive Harm -

www.P65Warnings.ca.gov