AutoDrive S Robotic Wire Feeder

AutoDrive® S Wire Feeders

Podajnik drutu AutoDrive S jest przeznaczony do zrobotyzowanego spawania w przemyśle motoryzacyjnym. Wyposażony jest w silniki napędzane serwomechanizmami i technologię touch-retract, która zapewnia łagodne zajarzanie łuku.

Wprowadzenie

EWOLUCJA PRĘDKOŚCI I PRECYZJI Czasem „mniej znaczy więcej”, nawet gdy mówimy o spawaniu zrobotyzowanym w przemyśle motoryzacyjnym lub zastosowaniach pokrewnych. Idea ta odnosi się również do systemu AutoDrive S, który. redukuje liczbę nieudanych zajarzeń, odpryski, przepalania drutu oraz problemy związane z zaprogramowaniem podajnika drutu. AutoDrive S działa na zasadzie „dotyk-odsunięcie”, system rozpoznaje moment kontaktu drutu z materiałem spawanym, cofa drut, zajarzając łuk z niższym prądem. Miękki start redukuje do minimum ilość odprysków i wydłuża trwałość materiałów eksploatacyjnych. W dłuższym okresie widoczny jest wyraźny spadek kosztów operacyjnych oraz poprawa wydajności. Brak odprysków oznacza oszczędność czasu koniecznego do obróbki złącza po spawaniu. BĄDŹ W KONTAKCIE Precyzyjne zajarzanie, zwiększona wydajność Uzyskaj właściwy dotyk, kiedy go potrzebujesz. AutoDrive S działa na zasadzie „dotknij i odsuń”, gdy po zetknięciu drutu z materiałem rodzimym następuje cofnięcie drutu i zajarzeniu łuku z mniejszym natężeniem prądu. W dłuższym okresie widoczny jest wyraźny spadek kosztów operacyjnych oraz poprawa wydajności. Większa kontrola, lepsza jakość Nie wszystkie zadania spawalnicze są jednakowe. AutoDrive S zapewnia wyższą jakość spoin, które są bardziej jednorodne na całej długości, dając najlepsze rezultaty w bardziej wymagających zastosowaniach spawalniczych. Minimalna ilość odprysków, wydłużona trwałość Nie pozwól, aby odpryski obniżyły wydajność. AutoDrive S zapewnia możliwie łatwe zajarzenie i wydłuża trwałość końcówki prądowej. Mniejsze zużycie końcówki oznacza wydłużoną trwałość, mniejszą liczbę wymian i mniej przestojów - wszystko to poprawia wynik finansowy. Doskonałe zajarzanie W standardowej procedurze uruchamiania robota, podajnik drutu i źródło prądowe współpracują ze sobą, ale działają niezależnie od siebie. Może to skutkować różną jakością pracy pomiędzy kolejnymi zajarzeniami. Zajarzanie „dotknij i odsuń” AutoDrive S Tworzy doskonałą synergię pomiędzy platformą Power Wave a podajnikiem drutu, zapewniając absolutną kontrolę prędkości podawania drutu. Precyzja AutoDrive S W połączeniu z szybkością komunikacji i możliwościami spawalniczymi platformy Power Wave, skutkuje każdorazowo niemal idealnym zajarzeniem łuku.

Zalety

  • Wyższa jakość spoin, które są bardziej jednorodne na całej długości
  • Zajarzanie przez dotyk zapewnia możliwie łagodne, bezodpryskowe rozpoczęcie pracy.
  • Mniejsze zużycie końcówek prądowych, co skutkuje wydłużoną trwałością materiałów eksploatacyjnych
  • Minimalizuje problemy z zajarzaniem łuku i poprawia cykl pracy
  • For a full list of available welding processes and waveforms as well as software update details for Power Wave® advanced process welding systems, please visit:

    www.PowerWaveSoftware.com

Możesz także potrzebować