SAW wire coil

Diameters / Packaging

Diameters
25 KG SZPULA
100 KG SZPULA
350 KG BECZKA
400KG BECZKA
1000 KG BECZKA
1000 KG SZPULA
SZPULA 300 KG
2.0 mm LNS140A-2-25VCI LNS140A-2-350 LNS140A-2-300
2.4 mm LNS140A-24-25VCI LNS140A-24-400
3.2 mm LNS140A-32-25VCI LNS140A-32-100 LNS140A-32-400 LNS140A-32-1000 LNS140A-32-1T,106725
4.0 mm LNS140A-4-25VCI LNS140A-4-100 LNS140A-4-400 LNS140A-4-1000 LNS140A-4-1T
4.8 mm LNS140A-48-25VCI

LNS 140A

Submerged Arc Welding (SAW)

AWS:
EA2

Drut z dodatkiem 0,5%Mo do spawania stali 16Mo3 lub stali niestopowej, zapewniający poprawę udarności podczas spawania dwustronnego w jednym przejściu.

Wprowadzenie

LNS140A to miedziowany drut SAW do dwustronnego spawania w jednym przejściu większości gatunków stali niestopowych, w kombinacji z topnikiem P223, 995N lub 998N. Dobrze sprawdza się również w spawaniu wielowarstwowym dla uzyskania wyższych właściwości wytrzymałościowych.

Zalety

  • Niskowęglowy, średniomanganowy, niskokrzemowy drut z dodatkiem 0,5% molibdenu do spawania jedno- i wielowarstwowego.
  • Stosowany do produkcji rur oraz spawania z ograniczoną liczbą warstw.
  • Dostępne są certyfikaty (typ 3.1), potwierdzające skład chemiczny dla każdej partii drutu.

Zastosowania standardowe

  • To be used on steel grades such as 16Mo3 or mild steels to improve impact properties when welding in the two run technique.

Disclaimers

Warning -

Cancer and Reproductive Harm -

www.P65Warnings.ca.gov