outershield wire coil

Diameters / Packaging

Diameters
16 kg szpula (S300)
200 kg beczka
1.6 mm 943327N 943314
2.0 mm 943316

Outershield® MC420N-H

Metal-Cored Gas-Shielded (GMAW-C)

KLASYFIKACJE:
AWS A5.28 : E70C-GM H4
EN ISO 17632-A : T 38 Z Z M M 2 H5

Dobrze znosi normalizowanie w temperaturze 900°C przez 4 godziny, zachowując właściwości mechaniczne stali gatunku S355. Drut jest szczególnie zalecany do spawania kołnierzy i głowic zbiorników ciśnieniowych, które wymagają normalizującej obróbki cieplnej. Przy użyciu tego drutu, spawanie może być wykonane przed obróbką normalizującą, dzięki czemu unika się dodatkowego wyżarzania odprężającego.

Wprowadzenie

Doskonała charakterystyka łuku, mała ilość krzemianów i odprysków, doskonałe podawanie drutu.

Zalety

  • Wysoka odporność na powstawanie porowatości
  • Dobrze znosi normalizowanie w temperaturze 900°C przez 4 godziny
  • Po normalizowaniu własności mechaniczne jak dla materiału rodzimego.

Zastosowania standardowe

  • Wieże wiatrowe

Pozycja spawania

  • Wszystko

Gaz osłonowy

  • M21: mieszanka gazowa Ar+ (>15-25%) CO2, przepływ gazu: 15-25l/min

Disclaimers

Warning -

Cancer and Reproductive Harm -

www.P65Warnings.ca.gov