outershield wire coil

Diameters / Packaging

Diameters
16 KG SPOOL (B300)
16 kg szpula (B300)
16 kg szpula (S300)
200 kg beczka
400 KG DRUM
1.2 mm 900401N 900402N 900429NE 900492,941930
1.4 mm 900408N 900491 900493
1.6 mm 900415N 900470N 941932

Outershield® MC715-H

Metal-Cored Gas-Shielded (GMAW-C)

KLASYFIKACJE:
AWS A5.18 : E70C-6M H4
EN ISO 17632-A : T 46 4 M M2 H5

Drut proszkowy z rdzeniem metalicznym do spawania niestopowych stali konstrukcyjnych o granicy plastyczności 355-460 MPa, stosowanych w przemyśle stoczniowym oraz branży konstrukcji off-shore.

Wprowadzenie

Drut proszkowy z rdzeniem metalicznym oferuje doskonałą odporność na pękanie, spowodowane naprężeniami powstałymi podczas spawania. Gwarantowana udarność złącza do -40°C (po spawaniu bez obróbki cieplnej). Odpowiedni również do zastosowań wymagających wyżarzania odprężającego.

Zalety

 • Wysoka wydajność stapiania i doskonała spawalność. Nieliczne obszary krzemianów. Możliwość jedno- i wielowarstwowego spawania zautomatyzowanego.
 • Doskonała dynamika łuku i łatwość spawania.
 • Bardzo dobre właściwości mechaniczne (udarność ISO-V > 47J do -40°C)
 • Bardzo dobra spawalność łukiem zwarciowym, pulsującym i natryskowym. Odpowiedni do spawania zrobotyzowanego.
 • Dobre wypełnianie szczelin i spawanie warstw graniowych łukiem zwarciowym i pulsującym.
 • Stosowany do spawania konstrukcji wież wiatrowych.

Zastosowania standardowe

 • Konstrukcje stalowe
 • Konstrukcje morskie (Offshore)
 • Spawanie konstrukcji wież wiatrowych
 • HYPERFILL

Pozycja spawania

 • Wszystkie pozycje poza pionową z góry na dół

Gaz osłonowy

 • M21: mieszanka gazowa Ar+ (>15-25%) CO2, przepływ gazu: 15-25l/min

Disclaimers

Warning -

Cancer and Reproductive Harm -

www.P65Warnings.ca.gov