cardboard box oerlikon

Diameters / Packaging

Diameters
CBOX 5.0 KG (ok. 105 PCS)
CBOX 5.0 KG (ok. 270 PCS)
CBOX 5.4 KG (ok. 160 PCS)
2.5x350 mm W000258541
3.2x350 mm W000258542
4.0x350 mm W000258543

SUPRADUR 600RB

Stick (SMAW)

AWS:
Not applicable

Zasadowa elektroda otulona do napawania.

Wprowadzenie

SUPRADUR 600RB to wysokowydajna, grubootulona elektroda zasadowa. Napoiny wykonane tą elektrodą są odporne na ścieranie i działanie czynnikami mineralnymi oraz umiarkowaną odpornością na obciążenia dynamiczne. Twardość napoiny ok. 57-62HRC. Przy napawaniu materiałów wrażliwych na pękanie oraz napawaniu wielościegowym wymagana jest ciągliwa warstwa buforowa, wykonana elektrodą otuloną typu 307.

Zalety

  • Napoiny o średniej twardości ok. 57-62 HRC mogą być obrabiane jedynie przez szlifowanie.
  • Doskonała spawalność we wszystkich pozycjach poza okapową i pionową z góry na dół.
  • Zalecane spawanie prądem AC lub DC z polaryzacją dodatnią.

Pozycja spawania

  • Wszystkie pozycje poza pionową z góry na dół.

Disclaimers

Warning -

Cancer and Reproductive Harm -

www.P65Warnings.ca.gov