1000 BULLES

Preparat do wykrywania nieszczelności 1000 BULLES (x6)

W000011090

Preparat do wykrywania nieszczelności 1000 BULLES (x6)

Wprowadzenie

Preparat do wykrywania nieszczelności, przeznaczony do wszystkich gazów za wyjątkiem sprężonego tlenu > 150 barów.

Zalety

  • Pojemność: 400 ml (netto) - 650 ml (nominalnie)
  • Gaz wyrzutowy: podtlenek azotu
  • Baza: laurylosiarczan sodu
  • UWAGA: przed użyciem zapoznaj się z kartami charakterystyki SDS, dostępnymi na naszej stronie internetowej

Disclaimers

Warning -

Cancer and Reproductive Harm -

www.P65Warnings.ca.gov

DANE TECHNICZNE

Waga i wymiary

Wymiary (P)
Ciężar netto 0.51 kg