Image not found

PAS BIODROWY Z WYŚCIÓŁKĄ ZEPHYR

W000271203

PAS BIODROWY Z WYŚCIÓŁKĄ ZEPHYR

Wprowadzenie

Disclaimers

Warning -

Cancer and Reproductive Harm -

www.P65Warnings.ca.gov

DANE TECHNICZNE

Product Weights & Dimensions

Wymiary (P)
Ciężar netto 0.34 kg