Minerały z Regionów Ogarniętych Konfliktami

Zgodnie z ustawą Dodda-Franka o reformie Wall Street i ochronie konsumentów oraz jej przepisami wykonawczymi, prawo Stanów Zjednoczonych wymaga obecnie, aby spółki amerykańskie informowały amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) o pochodzeniu minerałów z regionów objętych konfliktami w produktach wytwarzanych przez spółkę i wykazywały należytą staranność, jeżeli minerały z regionów objętych konfliktami pochodzą z Demokratycznej Republiki Kongo lub sąsiedniego kraju. Celem jest ograniczenie finansowania grup zbrojnych zaangażowanych w konflikty i łamanie praw człowieka.

Firma Lincoln Electric dokonała wstępnego ustalenia, że zasadniczo wszystkie jej materiały eksploatacyjne do spawania łukowego nie zawierają żadnych minerałów z regionów objętych konfliktami, co eliminuje potrzebę wszelkich dalszych wyjaśnień. Status wszystkich obecnych materiałów eksploatacyjnych Lincoln Electric jest dostępny poniżej. W odniesieniu do wszelkich zauważonych wyjątków przeprowadzane jest badanie "należytej staranności". Lincoln Electric ocenił wykorzystanie minerałów z obszarów objętych konfliktami w swoich urządzeniach do spawania i cięcia łukowego oraz częściach zamiennych. Wyniki tej oceny i należytej staranności zostały zgłoszone do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i są zamieszczone poniżej.

Zapytania dotyczące statusu minerałów z regionów objętych konfliktami w jakimkolwiek produkcie firmy Lincoln można kierować na adres conflictminerals@lincolnelectric.com.

Oświadczenie Lincoln Electric w sprawie polityki dotyczącej minerałów z regionów objętych konfliktami

Formularz SEC SD i raport dotyczący minerałów z regionów objętych konfliktami

Minerały z Regionów Ogarniętych Konfliktami - Najczęściej zadawane pytania

Ogólne informacje na temat minerałów z regionów objętych konfliktami

Mapa regionu Kongo

Komunikat prasowy SEC i arkusz informacyjny

Ostateczne przepisy SEC (Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd)

FAQ - Minerały z regionów ogarniętych konfliktem tzw. „krwawe minerały”

Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności

Program Conflict Free Smelter (CFS)

 

  Firmy Raport CFSI na temat minerałów z regionów objętych konfliktem
The Lincoln Electric Company (US) Download
J.W. Harris Company, Mason, OH Download
Harris Soldas Especials (Brazil) Download
The Nanjing Lincoln Electric Company Download
Tangshan Yitai Automatic Welding Company Download
The Lincoln Electric Heli Welding Materials Company Download
Lincoln Electric France Download
Lincoln Smitweld Download
Mezhgosmetiz - Mtsensk (Russia) Download
Lincoln Electric - Brazil Download
Lincoln Electric Buzavi Download
Lincoln Electric Due Carrare Download
Lincoln Electric Eisenberg Download
Lincoln Electric Zaragoza Download
Harris Poland Download