CRM (Critical Raw Materials)

Firma Lincoln Electric Company stara się korzystać w sposób zrównoważony z zasobów naturalnych przy wytwarzaniu swoich produktów. Komisja Europejska stworzyła listę 27 surowców krytycznych (CRM), które są niezbędne dla gospodarki Unii Europejskiej. Firma Lincoln Electric jest zobowiązana ujawnić CRM klientom informację, gdy stężenie CRM jest większe niż 1 gram w komponencie maszyny produkowanej lub importowanej do Unii. Wprowadź numer produktu poniżej, aby przesłać prośbę o jego deklarację CRM.

Informacje na temat surowców krytycznych (CRM) można znaleźć również na stronie internetowej Komisji Europejskiej.