Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa

Przed użyciem produktu należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użycia materiałów eksploatacyjnych Lincoln Electric. Wskazówki te zawierają ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia użytkownika stosującego produkty niebezpieczne. Ponadto należy przeczytać i zrozumieć ostrzeżenia i instrukcje na opakowaniu produktu oraz zapoznać się z kartą charakterystyki (SDS). Wybierz proces sapwalniczy poniżej, aby uzyskać odpowiednie wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania.

Wskazówki dot. bezpiecznego użytkowania - wyszukiwanie