Łuk kryty Zobacz wszystko
110036 110562 110579 FX780-25 FX780-25-F-SRB FX780-25SRB FX780-500

780

flux bags

Wybierz rodzaj produktu

Cechy główne

  • Duża szybkość spawania na zanieczyszczonych blachach
  • Dobra odporność na powstawanie porów na materiale skorodowanym i pokrytym farbą
  • Łatwo usuwalny żużel, dobry kształt lica
  • Granulacja drobnoziarnista zalecana do spawania wysokimi prędkościami spoin pachwinowych

Typowe zastosowanie

  • Granulacja drobnoziarnista zalecana do spawania wysokimi prędkościami spoin pachwinowych

Materiały spawalnicze - szczegóły

Opakowanie
Indeks
25kg Sahara ReadyBag
110562
25kg Sahara ReadyBag
110579
1000 kg Big Bag
FX780-25
25kg Sahara ReadyBag
FX780-25SRB
  • ISO 14174: S A AR/AB 1 78 AC H5