Łuk kryty Zobacz wszystko
111033 FX782-25-F FX782-25SRB FX782-500-F FX782-500 FX782-250 111163

782

flux bags

Wybierz rodzaj produktu

Cechy główne

  • Dobre kształtowanie lica przy optymalnej zwilżalności
  • Duża szybkość spawania cienkich blach
  • Spawanie jedno i wieloelektrodowe doczołowe i pachwinowe
  • Optymalny topnik do zastosowań „rurka-płaskownik” (ekrany szczelne), szczególnie z topnikiem drobnoziarnistym

Typowe zastosowanie

  • Optymalny topnik do zastosowań „rurka-płaskownik” (ekrany szczelne), szczególnie z topnikiem drobnoziarnistym

Materiały spawalnicze - szczegóły

Opakowanie
Indeks
25kg worek PE
111033
25kg Sahara ReadyBag
FX782-25-F
500kg Big Bag
FX782-25SRB
500kg Big Bag
FX782-500-F
  • ISO 14174: S A AR/AB 1 76 AC H5