Łuk kryty Zobacz wszystko
ED031854 FX8500-25 FX8500-25SRB FX8500-250

8500®

flux bags

Wybierz rodzaj produktu

Cechy główne

  • Najlepsze właściwości mechaniczne
  • Superior mechanical properties
  • Udarność jest niezmienna w całej spoinie, również w nadlewie
  • Doskonałe wartości CTOD

Typowe zastosowanie

  • Odpowiedni do spawania wąskoszczelinowego
  • Stosować w konstrukcjach morskich i przybrzeżnych
  • Spawanie jedno lub wielodrutowe

Materiały spawalnicze - szczegóły

Opakowanie
Indeks
25kg Sahara ReadyBag
FX8500-25SRB
  • ISO 14174: S A FB 1 54 AC H5