Łuk kryty Zobacz wszystko
ED031596 FX888-25SRB

888®

flux bags

Wybierz rodzaj produktu

Cechy główne

  • Łatwo usuwalny żużel, nawet z głębokiego rowka
  • Dobre własności mechaniczne, w tym CTOD
  • Odpowiedni do zastosowań wymagających stopniowego chłodzenia, współczynnik Bruscato poniżej 10 ppm
  • Dostępny tylko w opakowaniu Sahara ReadyBagTM

Typowe zastosowanie

  • Kotły i zbiorniki ciśnieniowe
  • Offshore
  • Konstrukcje morskie
  • Wieże wiatrowe

Materiały spawalnicze - szczegóły

Opakowanie
Indeks
25kg Sahara ReadyBag
FX888-25SRB
  • ISO 14174: S A FB 1 66 AC H5