Łuk kryty Zobacz wszystko
110692 111200 111217 FX995N-25SRB 111798 FX995N-1TSRB

995N®

flux bags

Wybierz rodzaj produktu

Cechy główne

  • Najlepszy do stosowania w wytwórniach rur, aż do gatunku X 80
  • Dobra charakterystyka spawalnicza i zarys spoiny
  • Lepsze wyniki przy rurach o grubości ponad 12 mm
  • Stopiwo o kontrolowanej zawartości N zapewnia dobrą udarność rur do pracy w warunkach arktycznych
  • Bardzo niska zawartość wodoru w stopiwie

Typowe zastosowanie

  • Automatyczne, jednościegowe spawanie
  • Single or multiple arc welding
  • High speed longitudinal seam welding on a range of Rury steels
  • One side welding requiring impact properties

Materiały spawalnicze - szczegóły

Opakowanie
Indeks
1000kg Big Bag
111200
25kg worek PE
111217
25kg Sahara ReadyBag
FX995N-25SRB
  • ISO 14174: S A AB 1 67 AC H5