Łuk kryty Zobacz wszystko
FXP2007-25SRB 111590

P2007

flux bags

Wybierz rodzaj produktu

Cechy główne

  • Łatwo usuwalny żużel
  • Jednolity kolor całego złącza
  • Straight edges on butt welds applications
  • Doskonałe zachowanie dla stali z 9% Ni
  • Możliwość spawania prądem zmiennym

Typowe zastosowanie

  • Stal nierdzewna
  • Zbiorniki oraz zbiorniki ciśnieniowe

Materiały spawalnicze - szczegóły

Opakowanie
Indeks
25kg Sahara Ready Bag
FXP2007-25SRB
  • ISO 14174 : S A AF 2 64 AC H5