Druty proszkowe Zobacz wszystko
ED021604 ED030640

Innershield® NR®-203MP

Innershield Flux Cored wire, 25 or 30 lb steel spool

AWS: E71T8-A4-CS3-H8

Wybierz rodzaj produktu

Cechy główne

  • zaprojektowany do radzenia z sobie z słabymi przyłaczami na ciężkich tubach ściennych, odstępami do 9.5 mm oraz z przestawieniem do 6.4 mm
  • Fast freezing slag with excellent wash-in
  • Root bead capability without back-up bars

Typowe zastosowanie

  • Spawanie konstrukcji, w tym konstrukcji mostowych, kadłubów i usztywnień statków i barek
  • Zbiorniki
  • Spawanie konstrukcji
  • Spawanie odgałęzień (TKY joints) w kosntrukcjach offshore

Poyzcje spawania

Wszystkie

Materiały spawalnicze - szczegóły