Akademickie Dni Otwarte Lincoln

Akademickie Dni Otwarte Lincoln

16 maj 2018

Akademickie Dni Otwarte Lincoln Electric

W dniach 08-09 maja 2018 roku przeprowadziliśmy Akademickie Dni Otwarte Lincoln Electric, skierowane do pracowników Szkol Wyższych oraz Kół Naukowych w Polsce. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli najważniejszych ośrodków naukowych zajmujących się zagadnieniami spawania: , Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Częstochowską, Gdańską, Krakowską, Rzeszowską, Śląską w Gliwicach, Śląską w Katowicach, Warszawską, Wrocławską oraz Instytut Spawalnictwa.

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od zwiedzania fabryk elektrod i drutów proszkowych, osprzętu gazowego, urządzeń oraz laboratorium. Następnie uczestnicy zostali podzieleni na 2 grupy i naprzemiennie uczestniczyli w pokazach: zaawansowanego spawania zrobotyzowanego, łuku krytego w z użyciem technologii long stick-out, zautomatyzowanego spawania rurociągów, zaawansowanych procesów dla urządzeń serii Power Wave oraz spawania wirtualnego Vrtex.

Na zakończenie przedstawiliśmy nowy, 5-punktowy program wsparcia Lincoln Electric dla Uczelni Wyższych, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem wszystkich uczestników. Wyrazili oni pełne wsparcie i chęć dołączenia do programu. W najbliższych miesiącach będziemy finalizować wzajemną współpracę z punktu widzenia prawnego.

Na zakończenie chcielibyśmy podziękować jeszcze raz wszystkim uczestnikom za obecność i niezwykle przyjazną atmosferę, która utwierdziła Nas w przekonaniu, iż należy rozwijać edukację spawalnictwa w Polsce.