Dywersyfikacja dostaw polskiego gazu ziemnego z Outershield® 91K2-HSR

Dywersyfikacja dostaw polskiego gazu ziemnego z Outershield® 91K2-HSR

28 paź 2014

Dywersyfikacja dostaw polskiego gazu ziemnego z Outershield® 91K2-HSR

INFORMACJE O PRODUKCIE

 

Outershield® 91K2-HSR
AWS A5.29 : E91T1-GM-H4
ISO 18276-A : T 55 4 1,5NiMo P M 2 H5

Outershield 91K2-HSR drut proszkowy rutylowy do spawania we wszystkich pozycjach w zastosowaniach offshore, spawania rur i podobnych. Do stali pracujących w niskich temperaturach.
Specjalnie opracowany dla aplikacji wymagających wyżarzania odprężającego, gwarantowana udarność po obróbce cieplnej
.

PIPELINER® 80Ni
AWS A5.28 : ER80S-G
ISO 14341-A : G 50 3 M G3Ni1

Pipeliner 80Ni doskonały drut lity do spawania półautomatycznego i automatycznego rur ze ścisłą kontrolą stopu, doskonała podawalność drutu.

System Piper-Plus

Do roku 2015 Polska będzie w stanie importować ponad 50% swego gazu ze źródeł światowych, takich jak Norwegia, Katar i inne. Wynika to z wielkoskalowych inwestycji w krajową infrastrukturę gazociągów, umożliwiającą   dywersyfikację źródeł gazu. Powodem jest budowa   terminalu LNG w Świnoujściu  w północno – zachodniej części Polski.

Firma GAZ-System, polskie państwowe przedsiębiorstwo gazowe, rozpoczęła program inwestycji w strategiczny rurociąg w celu dystrybucji z terminalu LNG do innych części kraju. W pierwszej fazie zbudowano około 1000 km rur. Znajdują się one głównie w północno – zachodniej i środkowej części Polski.

Przeważająca większość tych rur, budowanych przez różnych wykonawców, była spawana przy użyciu   materiałów i urządzeń spawalniczych  Lincoln Electric. 

Niskostopowy drut proszkowy Lincoln Electric Outershield 91K2-HSR był podstawowym materiałem stosowanym podczas spawania tych rurociągów.

Większość rur została wykonana ze stali L485 MB. Metal spoiny został dopasowany dla jeszcze wyższej wytrzymałości.

Proces STT® został zastosowany w połączeniu z drutem pełnym Pipeliner 80Ni do szybkiego spawania warstwy graniowej pionowo w dół. Wielu wykonawców stosowało system Lincoln Electric Piper-Plus, umożliwiający maksymalizację liczby spoin wykonanych w ciągu dnia i ograniczenie poziomu wad.

 Ponad 80.000  spoin zostało wykonanych przy wykorzystaniu drutów proszkowych, pełnych oraz elektrod Lincoln Electric