Sprzęt szkoleniowy

VRTEX 360 Single User Virtual Reality Welding Simulation Trainer

Wspiera oraz rozwija możliwości instruktorów spawania w zakresie większej atrakcyjności szkoleń oraz zaangażowania studentów przy ograniczeniu kosztów zużycia materiałów i energii.

Dostarcza wsparcie, śledzenie wyników, pomaga w odpowiednim ustawieniu.