Spawaj ekologicznie z VRTEX®


  

Weld Green with VRTEX

Lincoln Electric Green Initiative

         

System VRTEX® pozwala uczyć się spawania w sposób przyjazny środowisku. Instruktorzy, którzy wykorzystują szkolenia w rzeczywistości wirtualnej, minimalizują straty materiałowe i wpływ na środowisko naturalne. Produkt uczy spawania bez użycia gazu osłonowego, elektrod spawalniczych czy wyciętych próbek spawalniczych i nie wymaga usuwania dymu spawalniczego. Ogranicza także ilość odpadów powstałych w wyniku szkolenia, takich jak próbki, resztki elektrod, drutów itp VRTEX® umożliwia również szkolenie uczniów przy zmniejszonym zużyciu ogólnym energii, ponieważ wymaga mniej energii niż tradycyjne urządzenia spawalnicze, podajnik i system kontroli dymu. VRTEX® włączy Twój "zielony" program spawania.

Spawanie w rzeczywistości wirtualnej jest przyjazne dla środowiska.  Przy właściwej integracji i przełożeniu może znacznie ograniczyć:

•zużycie energii elektrycznej
• zużycie próbek metalowych
• Złom i odpady
• Zużycie materiałów spawalniczych
• Koszty związane z przechwytywaniem i filtrowaniem dymów i gazów spawalniczych

 

 VRTEX 360 Coupons     

 

PRZEŁĄCZ SWÓJ PROGRAM SPAWALNICZY NA ZIELONY
 

TECHNOLOGIA SPAWANIA VR
•  Zmniejsza straty materiału
•  Oszczędza energię
•  umożliwia śledzenie oszczędności materiałowych i kosztowych poprzez Weldometer™

POTENCJALNE OSZCZĘDNOŚCI W:
•  Próbkach metalowych
•  Elektrodach
•  Gazie osłonowym
•  Częściach
•  Konsumpcji energii