Branże, które obsługujemy

Producenci samochodów wymagają specjalistycznych materiałów do spawania w procesie produkcyjnym.

Wytrzymałe źródła zasilania oraz wiedza o procesie,  pomogą Ci wykonać zadanie spawalnicze w sklepie, na polu, lub w garażu.

Zaawansowane źródła energii i procesy  idealne dla ciężkiego sprzętu.

Konserwacje i naprawy w różnych branżach, takich jak górnictwo, rolnictwo czy przetwórstwo.

Produkty do spawania w trudnych warunkach, w tym budowy, konserwacji i naprawy platform wiertniczych, produkcji urządzeń podwodnych i statków dostawczych.

Zintegrowane rozwiązania, aby zaspokoić rosnący popyt na budowę rurociągów, od napraw istniejącej infrastruktury po budowę nowych linii także podwodnych.

Efektrywne rozwiązania spawalnicze do spawania jednołukowego rur klasy X80  lub procesów wielołukowych na wysoko wytrzymałościowych materiałach do produkcji rur.

Budowa i konserwacja wież wiatrowych, elektrowni cieplnych i jądrowych, zbiorników LNG i zbiorników ciśnieniowych dla przemysłu energetycznego i przetwórczego.

Zwiększona wydajność wpływa na zapotrzebowanie na wytrzymałe, przenośne rozwiązania spawalnicze w wysoce konkurencyjnym przemyśle stoczniowym.

Technologia spawania w przemyśle konstrukcji stalowych jest kluczowa kiedy wytwarzane są konstrukcje takie jak mosty i drapacze chmur.

ZAPYTAJ EKSPERTA

Ask the Experts

Uzyskaj pomoc od ekspertów w spawalnictwie Lincoln Electric. Skontaktuj się z nami