Konstrukcje morskie (offshore)

Konstrukcje morskie

W przemyśle offshorepodstawowym czynnikiem decydującym o jakości spoin jest bezpieczeństwo, co narzuca dodatkowe kryteria wyboru  procesu spawalniczego oraz materiału wypełniającego.

Dowiedz się więcej o rozwoju i badaniach naszych produktów, mających na celu spełnienie i przekroczenie surowych norm przemysłowych:

Offshore
Offshore naprawy

 ROZWIĄZANIA

TRENDY
Elementy nośne, konstrukcje pomostów i złożone moduły przetwórcze i wiertnicze są kluczową częścią  instalacji offshore używanych przy wydobyciu i przetwórstwie produkcji ropy naftowej i gazu. Zastosowanie stali S690 oraz S890 zamiast S355 może pozwolić zmniejszyć grubość ścianki o 50% i odpowiednio 60%.

WYMAGANIA
Jakość i niezawodność konstrukcji jest możliwa do osiągnięcia poprzez doskonałą jakość spoin (bez niezgodności) oraz ich dużą udarność i ciągliwość.  Obecnie do spawania stali o wysokiej wytrzymałości możemy już stosować nowe gatunki elektrod otulonych, drutów proszkowych oraz kombinacji drut/topnik
 Pozwalają uzyskać wysoką wytrzymałość spoiny oraz jej dobrą udarność i niską zawartość wodoru w stopiwie. Bardzo ważnym zagadnieniem jest zakres parametrów określony przez  procedurę spawalniczą, zapewniający uzyskanie wymaganych właściwości. Czynniki wynikające ze specyfiki aplikacji, ograniczone zakresy energii liniowej, trudne pozycja spawania i skomplikowane rodzaje złączy ograniczają zakres roboczy materiałów dodatkowych. Wpływ tych czynników na jakość spoiny w praktyce powinien być zmniejszany.

POLECANE PRODUKTY
Materiały spawalnicze:
KRYO® 1
P240/LNS165
OUTERSHIELD® 81K2-H

Urządzenia: 
POWER WAVE® AC/DC 1000
POWER WAVE® 500S
Invertec V350 PRO®
  

OFFSHORE AKTUALNOŚCI& WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

Nowe Invertec® 165S & SX - jedno-fazowe inwertowy MMA

Aug 01, 2018

Zobacz artykuł
Dywersyfikacja dostaw polskiego gazu ziemnego z Outershield® 91K2-HSR

Oct 28, 2014

Zobacz artykuł
New development of a lap joint for the VRTEX® virtual reality arc welding simulation trainer

Sep 10, 2013

Zobacz artykuł

WYDARZENIA

OFFSHORE BIBLIOTEKA

Lincoln Solutions for Offshore Industry  Download

 AC/DC Submerged Arc Welding for Offshore-Gulf Welding  Download

Offshore Capability Brochure - Quicklook  Download

True Energy™ Instantaneous Energy Values for the Weld  Download

ZAPYTAJ EKSPERTA

Ask The Experts

Uzyskaj pomoc od ekspertów w spawalnictwie Lincoln Electric. Skontaktuj się z nami