Zapytaj Eksperta

Zasoby

Czy jest to pytanie podstawowe czy zaawansowane, znajdz odpowiedzi ekspertów w sekcji zasobów Lincoln Electric.

Przykłady zastosowań
Procesy i teoria
Rozwiązania spawalnicze
Jak to zrobić?
Centrum zasobów Power Wave
Lincoln Electric TV


Zobacz wszystko

Informacja

WYBIERZ REGION


Zadaj pytanie

* Wybierz odpowiedni dział:
* Imię:
Nazwa firmy:
Ulica:
Numer domu/mieszkania
* Miasto:
* Kraj:
* Stan:
Kod pocztowy:
Numer telefonu:
* Twój adres e-mail
* Potwierdź e-mail:
Indeks produktu:
Numer seryjny:
Kod:
* Pytania/uwagi:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lincoln Electric Company z siedzibą w 22801 St. Claire Avenue, Cleveland, Ohio, U.S. (lincolnelectric.com) i jej spółek zależnych, dla celów marketingu i promocji swoich usług i produktów, włączając w to wysyłanie korespondencji na adres fizyczny oraz emaili na adres email podany wyżej.Jednocześnie upoważniam Lincoln Electric Company do przekazania moich danych osobowych innym firmom Lincoln Electric Holding do celów wskazanych powyżej. Rozumiem, że na stronie polityki prywatności uzyskam dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania moich danych osobowych, oraz że mogę wycofać moją zgodę.